Borreliose er kun én brikke i et mye større puslespill

Originally posted on Kaffehjerte:

2-1 Aktuell med: Brukerseminar om borreliose og Internasjonal fagkonferanse om vektorbårne sykdommer.

Siw Hansson (36) ble avvist av norsk helsevesen og måtte søke hjelp i utlandet. Nå ønsker hun å øke kunnskapen om vektorbårne sykdommer.

Tekst: Trine Dahlman. Foto: Trine Dahlman, NorVect/Geir Dokken.

– Det borreliosepasienter opplever i dag er ikke mindre en skammelig. I helsevesenet blir man ikke trodd og man blir tilbudt tester som ikke fanger opp smitten. Behandlingen man får er ikke tilstrekkelig hvis man har gått udiagnostisert over lengre tid. Ikke bare er man syk og skal betale for egen behandling i utlandet, men man blir i tillegg uthengt og hånet i mediene.

Vi sitter i en sofa på Scandic Hotel Fornebu, hvor årets internasjonale konferanse om vektorbårne sykdommer skal avholdes 30. – 31. mai 2015. – Eksperter fra hele verden kommer for å dele kunnskap på området. Vi har fantastiske foredragsholdere i år, som i fjor…

Visa källa 819 fler ord

Publicerat i BOTA BORRELIA | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – FRAMTIDEN

ANFANGHej alla därute som av någon anledning berörs av denna blogg. Vi har nu gått in i ett nytt år och därmed stakar vi ut spåret för kommande event och vi ser med spänning fram emot vad vetenskapsåret 2015 har att erbjuda oss som lider av de, tyvärr många, fästingsjukdomar, som finns därute i den kaotiska samtiden.

Det viktigaste som händer under året för vår del är att NORVECT kommer igen i år och undertecknad har valts ut att få fortsätta det arbete som påbörjades 2014. Till sällskap får jag två ytterst kunniga och kompetenta kollegor från Föreningen. Mer om det i senare inlägg.

Tyvärr så har nuvarande Ordförande valt att avisera sin avgång liksom några andra viktiga nyckelpersoner – vilket innebär att tex ny styrelse och ordförande ska väljas vid årsmötet 21 mars. Vi hoppas att blivande ledamöter ska visa sig vara lika engagerade och duktiga som de som lämnar oss. Yngre och friskare krafter kanske kan bidra med uthållighet och förnyad energi i den allt hårdare kampen för de sjuka. Mer om mötet vid senare inlägg.

Vi kommer förstås att demonstrera i år igen och detta år så kopplar vi upp oss mot ILADS kampanjer bla Maydayproject. Vi återkommer om detta när vi fått ett datum från Tillståndsmyndigheten. Vi hoppas  att närvaron från allmänheten blir högre vid årets event.

Vi kommer också, liksom förra året, delta på ALMEDALEN och i år kanske det blir lite lugnare när supervalåret är över. Vi skickar fler medlemmar i år och förhoppningen är förstås att vi ska få politikerna att lyssna på oss som påverkas direkt av förd politik i vårdfrågor.

Vill påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Texten lyder som följer:

”Vi har en läkare i Sverige som räddat många liv, som nu riskerar att förlora sin läkarlegitimation. Anledningen är att han i vissa svårare fall av konstaterad fästinginfektion, har förskrivit längre och mer avancerad behandling än vad dagens praxis i Sverige medger. Vi behöver hjälp att organisera stöd för Dr. Kenneth Sandström.

En läkares främsta uppgift är att lindra och bota, vilket Dr. Sandström gjort, där andra läkare under flera år misslyckats med att ställa rätt diagnos och att ge rätt behandling och svikit på grund av nonchalans och okunskap. Han är en läkare, som med stor empati och kunnande lägger mycket tid på att hjälpa sina patienter. Han uppnår dessutom ett resultat som den konventionella vården inte kommer i närheten av. Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter, vilket delvis beror på att vårt sjukvårdssystem är byggt kring ekonomiska intressen istället för patientens behov.

Han är medlem i ILADS och har lärt sig av de främsta specialisterna i världen, med stor kunskap om den komplexa borreliabakterien och dess co-infektioner. Han har deltagit i konferenser världen över för att skaffa sig unik kunskap. I Sverige är kunnandet lågt bland läkare och övrig vårdpersonal, vilket till stor del beror på att det inte finns något krav på kontinuerlig vidareutbildning, som i de flesta andra länder.

Fästingsjukdomar har låg prioritet, trots att det är runt 40 000 patienter per år som insjuknar i borrelia (enligt Scandtick) och övriga fästinginfektioner i Sverige vet man väldigt lite om. Det stora problemet är att cirka 5 -10 % av dem som drabbats av borrelia utvecklar långvariga, kroniska besvär och dessa patienter står i de flesta fall helt utan hjälp från vården. Det finns en del läkare i Sverige som ser det här problemet. De ser de oftast svåra men karaktäristiska symptomen och patientens lidande, men vågar inte behandla, av rädsla för att bli anmälda och att därmed förlora sina legitimationer. Om Dr. Sandström förlorar sin legitimation kommer dessa läkare att tveka än mer och kanske avstå att hjälpa desperat behövande och lidande patienter.

Borrelia är en snabbt ökande sjukdom världen över och med det varmare klimatet kan spridningen sannolikt öka än mer i framtiden. Vem som helst kan drabbas och riskerar då att få felaktig diagnos och felaktig behandling. Detta kan leda till onödigt lidande och långa sjukskrivningar. ILADS rekommendationer för behandlingsterapi gällande persisterande borrelia har visat sig fungera i studier. Över 90 % blir bättre eller helt bra.

Det är viktigt att svenska läkare ska kunna behandla och bota sina patienter utan att oroa sig för eventuella repressalier och indragna legitimationer. I USA kommer nu lagstiftning med syfte att skydda sådana läkare under motsvarande förutsättningar. Vårt stöd för Dr. Sandström blir vägvisande och vår förhoppning är att det ska uppmuntra andra läkare att lära sig mer om fästingburna sjukdomar, för att kunna behandla enligt ILADS rekommendationer. Att straffa Dr. Sandström för att han har valt att vidareutbilda sig inom området och låtit den kunskapen komma till nytta för patienterna är helt oacceptabelt!

Det är därför viktigt att så många som möjligt skriver på denna petition!

Borrelia & TBE Föreningen Sverige

Källor:

Läs mer om ILADS arbete här: www.ilads.org

Om Dr Sandströms arbete (låst)

http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.2451619–kan-jag-hjalpa-svart-sjuka-manniskor-att-fa-livet-tillbaka-ar-det-vart-att-bli-jagad-

SCANDTICK; http://www.scandtick.com/sv/om-projektet/

Studie: http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

SLUT CITAT

SNÄLLA GÅ IN OCH SKRIV PÅ!

Tyvärr är risken att du eller någon du känner, ska drabbas ganska hög eftersom sjukdomen smittar sexuellt och intrauterint (mammor smittar sina barn i magen) och via blod och organdonation…

organise

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens
Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.
Årsavgiften för medlemskap är 300:- för fullt betalande medlem.
200:- för pensionärer, familjemedlem, stödmedlem och studerande.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefonummer och eventuellt mailadress.
Det går bra att maila uppgifterna till foreningen@borrelia-tbe.se .
Om du har några frågor ang. medlemskap ring eller skicka ett mail.
Kontaktuppgifter finns under Kontakta Oss.

I övrigt så fortsätter kampen som förut.

Tänk på att Borrelia är sexuellt överförbar – så kör försiktigt!

Stå på er innan läkarna står på er!!

botaborreliaFBgruppen

(klicka på bilden)

Vår petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

Angelica 1

Angelica Johansson, Styrelsemedlem i Borrelia & TBE föreningen Sverige, administratör för Föreningens Facebooksida för betalande medlemmar, huvudadministratör för BOTA BORRELIA-gruppen på Facebook, administratör för Bota borrelia-bloggen, patient och borreliaaktivist.

Publicerat i BOTA BORRELIA | 1 kommentar

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 130,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 6 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Publicerat i BOTA BORRELIA | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – Rädda Dr Kenneth Sandström aka DR X

ANFANGIdag skriver jag med stor angelägenhet, eftersom Vårdetablissemanget via IVO försöker att stoppa den ENDE läkare som behandlar och räddar många patienter med Borrelia och andra fästing-infektioner – som de flesta svenska läkare knappt kan namnet på.

Av detta skäl så har Svenska Borrelia & TBE föreningen valt att visa honom sitt självklara stöd via denna petition:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Texten lyder som följer:

”Vi har en läkare i Sverige som räddat många liv, som nu riskerar att förlora sin läkarlegitimation. Anledningen är att han i vissa svårare fall av konstaterad fästinginfektion, har förskrivit längre och mer avancerad behandling än vad dagens praxis i Sverige medger. Vi behöver hjälp att organisera stöd för Dr. Kenneth Sandström.

En läkares främsta uppgift är att lindra och bota, vilket Dr. Sandström gjort, där andra läkare under flera år misslyckats med att ställa rätt diagnos och att ge rätt behandling och svikit på grund av nonchalans och okunskap. Han är en läkare, som med stor empati och kunnande lägger mycket tid på att hjälpa sina patienter. Han uppnår dessutom ett resultat som den konventionella vården inte kommer i närheten av. Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter, vilket delvis beror på att vårt sjukvårdssystem är byggt kring ekonomiska intressen istället för patientens behov.

Han är medlem i ILADS och har lärt sig av de främsta specialisterna i världen, med stor kunskap om den komplexa borreliabakterien och dess co-infektioner. Han har deltagit i konferenser världen över för att skaffa sig unik kunskap. I Sverige är kunnandet lågt bland läkare och övrig vårdpersonal, vilket till stor del beror på att det inte finns något krav på kontinuerlig vidareutbildning, som i de flesta andra länder.

Fästingsjukdomar har låg prioritet, trots att det är runt 40 000 patienter per år som insjuknar i borrelia (enligt Scandtick) och övriga fästinginfektioner i Sverige vet man väldigt lite om. Det stora problemet är att cirka 5 -10 % av dem som drabbats av borrelia utvecklar långvariga, kroniska besvär och dessa patienter står i de flesta fall helt utan hjälp från vården. Det finns en del läkare i Sverige som ser det här problemet. De ser de oftast svåra men karaktäristiska symptomen och patientens lidande, men vågar inte behandla, av rädsla för att bli anmälda och att därmed förlora sina legitimationer. Om Dr. Sandström förlorar sin legitimation kommer dessa läkare att tveka än mer och kanske avstå att hjälpa desperat behövande och lidande patienter.

Borrelia är en snabbt ökande sjukdom världen över och med det varmare klimatet kan spridningen sannolikt öka än mer i framtiden. Vem som helst kan drabbas och riskerar då att få felaktig diagnos och felaktig behandling. Detta kan leda till onödigt lidande och långa sjukskrivningar. ILADS rekommendationer för behandlingsterapi gällande persisterande borrelia har visat sig fungera i studier. Över 90 % blir bättre eller helt bra.

Det är viktigt att svenska läkare ska kunna behandla och bota sina patienter utan att oroa sig för eventuella repressalier och indragna legitimationer. I USA kommer nu lagstiftning med syfte att skydda sådana läkare under motsvarande förutsättningar. Vårt stöd för Dr. Sandström blir vägvisande och vår förhoppning är att det ska uppmuntra andra läkare att lära sig mer om fästingburna sjukdomar, för att kunna behandla enligt ILADS rekommendationer. Att straffa Dr. Sandström för att han har valt att vidareutbilda sig inom området och låtit den kunskapen komma till nytta för patienterna är helt oacceptabelt!

Det är därför viktigt att så många som möjligt skriver på denna petition!

Borrelia & TBE Föreningen Sverige

Källor:

Läs mer om ILADS arbete här: www.ilads.org

Om Dr Sandströms arbete (låst)

http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.2451619–kan-jag-hjalpa-svart-sjuka-manniskor-att-fa-livet-tillbaka-ar-det-vart-att-bli-jagad-

SCANDTICK; http://www.scandtick.com/sv/om-projektet/

Studie: http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

SLUT CITAT

SNÄLLA GÅ IN OCH SKRIV PÅ!

Tyvärr är risken att du eller någon du känner, ska drabbas ganska hög eftersom sjukdomen smittar sexuellt och intrauterint (mammor smittar sina barn i magen) och via blod och organdonation…

organise

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens
Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.
Årsavgiften för medlemskap är 300:- för fullt betalande medlem.
200:- för pensionärer, familjemedlem, stödmedlem och studerande.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefonummer och eventuellt mailadress.
Det går bra att maila uppgifterna till foreningen@borrelia-tbe.se .
Om du har några frågor ang. medlemskap ring eller skicka ett mail.
Kontaktuppgifter finns under Kontakta Oss.

I övrigt så fortsätter kampen som förut.

Tänk på att Borrelia är sexuellt överförbar – så kör försiktigt!

Stå på er innan läkarna står på er!!

botaborreliaFBgruppen

(klicka på bilden)

Vår petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

Angelica 1

Angelica Johansson, Styrelsemedlem i Svenska Borrelia & TBE föreningen, administratör för Föreningens Facebooksida för betalande medlemmar, huvudadministratör för BOTA BORRELIA-gruppen på Facebook, administratör för Bota borrelia-bloggen, patient och borreliaaktivist.

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – FRAMÅT – mot nya mål och uppgifter – ALMEDALEN

ANFANGVi har haft en hektisk vår med demonstration och stor konferens och i vanliga fall skulle en lugn och skön sommar vara tacknämligt för hälsan, men om några veckor så sker årets viktigaste politiska event, nämligen ALMEDALEN och dit kommer jag och en annan högst hedervärd medlem att åka som representanter för Svenska Borrelia & TBE Föreningen, med uppdrag att nätverka, informera och reka inför ett mer organiserat arrangemang nästa år.

Med oss har vi det brev med frågeställningar till politikerna som föreningen skickat ut till 168 distrikt, där vi ifrågasätter vad  DE är beredda att göra för OSS för att bli valda.

brev två

Till partiledarna i riksdag och till samtliga landsting

Varje år drabbas mer än 10.000 personer i Sverige av borrelia. Många blir botade på en kort kur av antibiotika, många inte och valsar runt i sjukvården. I Borrelia och TBE-föreningen finns många som inte blivit väl behandlade i vården och vi vill se en ändring.

Inför valet i höst vill vi veta hur ni ser på följande frågor:

1. Smittskyddsinstitutet nuv Folkhälsomyndigheten skrev i höstas att läget i stort sett var bra inom borreliaområdet. Vi håller inte med. Vi vill att borrelia klassas omgående som en anmälningspliktig sjukdom för att få reda på hur många som drabbas och hur många som inte blir bra med en kort antibiotikakur utan får ett långvarigt lidande. Vilken åsikt har ni?

2. Mycket litet är känt om borreliabakterien som sprids av fästingar och kanske via andra vägar t ex vid blodtranfusioner. Det behövs mer forskning vilket Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) förordade i sin rapport i höstas. Är ni beredda att satsa pengar på forskning om borrelia?

3. Det är accepterat att en andel av patienter inte botas helt utan lider av restsymptom (Post Lyme Disease Syndrom). Vi vill att dessa ska få hjälp inom den svenska sjukvården vilket de inte får idag. Hur ser ni på det?

4. Det finns patiender som sökt sig till länder inom EU för vård och sedan inte fått tillbaka kostnaderna från Försäkringskassan Utland trots att de har rätt till det. Vad kan ni göra åt det?

5. Vad anser ni samhällsekonomiskt i att låta folk förbli sjuka i en botbar sjukdom, att de inte kan arbeta utan utförsäkras eller sjukskrivs/får sjukersättning under andra diagnoser? Vår förening anser att trots de utredningar som gjorts har ytterst litet nytt framkommit.T ex har man utelämnat co-infektioner helt och koncentrerat sig på borreliabakterien. Vi anser nya utredningar borde göras.Er åsikt?

Vi tackar på förhand! Alla svar vi får in sammanställs och delges våra medlemmar.

Stockholm juni 2014

Margareta Björk, ordförande

tick_sign_new

Vi har momentum nu och då bör vi smida medan järnet är varmt, så vi kommer att få fullt upp. På torsdagen den tredje juli så lyfter flyget från Bromma och då har vi tre dagar på oss att försöka hitta några politiker som vill lyssna eller människor som vill förstå innan vi vänder hem på måndagen förhoppningsvis med en massa visitkort och kontakter. en utmaning, men då får jag utlopp för och nytta av mina oratoriska färdigheter.

Vem vet jag kanske kuppar vid ”Speaker’s corner” med mitt tal från borreliademon?

mitt tal fått internationell uppmärksamhet på nätet, så har jag beslutat att översätta det och göra ett engelskt inlägg av det. Tack Denise Longman och andra, för er överväldigande varma kritik, det gör mig oerhört stolt att ni funnit sådan inspiration av det och jag arbetar så fort jag kan, då googles översättning tyvärr låter lika knäpp som vanligen vi borreliker anklagas för att vara…

organise

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens
Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.
Årsavgiften för medlemskap är 300:- för fullt betalande medlem.
200:- för pensionärer, familjemedlem, stödmedlem och studerande.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefonummer och eventuellt mailadress.
Det går bra att maila uppgifterna till foreningen@borrelia-tbe.se .
Om du har några frågor ang. medlemskap ring eller skicka ett mail.
Kontaktuppgifter finns under Kontakta Oss.

I övrigt så fortsätter kampen som förut.

Tänk på att Borrelia är sexuellt överförbar – så kör försiktigt!

Stå på er innan läkarna står på er!!

botaborreliaFBgruppen

(klicka på bilden)

Vår petition för att stoppa Reimers mobbande

Angelica 1

Angelica Johansson, Styrelsemedlem i Svenska Borrelia & TBE föreningen, huvudadministratör för BOTA BORRELIA-gruppen på Facebook, administratör för Bota borrelia-bloggen, patient och borreliaaktivist.

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – Borreliadagen 18 maj, Heikki Wilkmans tal

ANFANGPå Borreliadagen var det fler som talade förutom jag. Ordförande i Svenska Borrelia & TBE föreningen Margaretha Björk, Dr X, Benny Sellberg och Heikki Wilkman och jag ska försöka lägga ut dem alla i mån av att jag kan få texterna av dem. Vi börjar i alla fall med Heikkis tal.

Heikkis tal

”Lögner och förakt botar ingen. Medicin och vård däremot gör det.

Vi patienter behandlas med hån och förakt när vi söker vård. Detsamma gäller när vi söker rättelse hos Inspektionen för Vård Och Omsorg (IVO). Media är inte intresserade att höra eller berätta våra historier. Politiker struntar fullkomligt i oss.

Läkarna vägrar att se våra symtom. De vägrar att lyssna till oss. De vägrar ta prover. Man påstår att vi svamlar och har psykosomatiska besvär. De kallar detta ”Vetenskap”.

När och hur blev det vetenskapligt att vägra titta, lyssna eller ta prover?

Enligt folkhälsomyndigheten (fd Socialstyrelsen) ska vid misstanke ett s.k. ELISA prov tas. Det testet visar om man har antikroppar mot Borrelia. De flesta av oss har det. Läkarna är sedan fria att ”tolka” testet och deras ”tolkning” gäller.

Dvs även om man har höga värden kan de slå ifrån sig och påstå att det är en ”gammal” infektion som inte längre är aktivt. De väljer ofta, föga förvånande, att tolka provet så. Vid ”tolkning positivt resultat” kan läkare besluta att ta det mer säkra Western Blot testet.

Varför inte skippa ELISA testet helt och gå direkt på Western Blot? Fundera på det.

Folkhälsomyndigheten följer ett protokoll, skapat 2006 av korrupta Amerikanska läkare som lobbade för försäkringsbolagen. Man minimerar antalet smittade, ger dem kort behandling med antibiotika och kallar dem friska. Visar de fortfarande symtom är det antingen kvarvarande skador eller en felaktig diagnos från början. Läkarna skruvar och vrider sig till det omöjliga för att bevisa förekomsten av annan sjukdom.

Varför, undrar ni då? Ja, det undrar jag också, då Sverige inte har något att vinna på detta. Amerikanerna köper sina egna försäkringar och om försäkringsbolagen kan få det till psykosomatiska besvär behöver de inte betala om patienterna inte är sjuka. Här i Sverige har vi försäkringskassan som får betala oberoende av diagnos.

Läkemedelsbolagen har också förtjänster att göra. Om man koncentrerar sig på symtomlindring hellre än att bota patienter får de sälja mer och dyrare mediciner. Antibiotika är ingen kassako, så självklart är det bättre att byta ut diagnosen mot en som kräver nya fina och dyra mediciner. Även här är det en förlust för försäkringskassan då ju högkostnadsskyddet snart löser ut och de får betala medicinerna.

Med denna sinnesjuka politik från folkhälsomyndighen får vi en massa sjuka människor i samhället som blir improduktiva och kostar skattemedel. För att inte tala om lidandet dessa människor utsätts för. Politikerna blandar sig inte i då de antingen tror på lögnerna eller har de möjligen ekonomiska intressen i tex läkemedelsbolagen? Korruption?

IDAG SÅ LEGALISERAR DOMSTOLAR I USA ATT LÄKARE KAN FÖRSKRIVA LÅNGVARIG ANTIBIOTIKABEHANDLING UTAN ATT RISKERA SINA LEGITIMATIONER. DRYGT 20 STATER HITINTILLS.

Dagens Nyheter lät för ett par veckor sedan en läkare skriva ett stort inslag om varför vi inte bör oroa oss för Borrelia. Han räknade upp 13 punkter där han hånar och förlöjligar såväl drabbade patienter, som Internationellt erkända läkare/forskare som försöker finna bot för drabbade. Jag ska svara.

#  1: Patienter / konspirationsteoretiker inbillar sig att Amerikanska forskare ”uppfunnit” Borrelia på Plum Island utanför New Yorks kust.

Nej. Det tror vi inte. Däremot är det känt att Hitler lät forskare undersöka om man kunde använda Borrelia som biologisk stridsmedel under andra världskriget. Några av dessa forskare, under ledning av Erich Traub anställdes av Amerikanerna efter kriget och fortsatte arbetet på bla. Plum Island. Frågan vi ställer oss är om de antingen genom avel eller genmodifikation lyckats skapa starkare bakteriestammar? Den frågan får här förbli obesvarad. JAG vet inte.

#  2: Fästingbett medför ingen större risk att smittas.

Som ”doktorn” påpekar är det rimligt att anta att 20-30% av fästingarna bär smitta. Idag. Ju fler av värddjuren, även människor, som smittas desto mer sprider sig smittan även bland ”friska” fästingar. Fästingar, som alla andra djur är bebisar när de föds. Blodtörstiga sådana. Små som knappnålshuvuden kan de vara svåra att upptäcka och därmed avlägsna i tid. Förebyggande behandling är självklart inte aktuellt, men att sätta in en kur redan vid misstanke minimerar risken för svårare infektioner.

#  3: Risken att få flera sjukdomar vid smitta är extremt sällsynt.

Alla får inte multipla åkommor, men vi är ändå så många som drabbats av s.k. co-infektion att det knappast kan kallas ”extremt få”. All senare vetenskap visar på att många fästingar bär på flera infektioner. Nya sjukdomar upptäcks hela tiden, men Svensk sjukvård testar inte för dem och medicinerar heller inte. Fästingen suger på vad den får tag på. De får därmed i sig sjukdomar från hela djurriket och sprider sedan desamma. Att blunda för problemet löser det inte.

#  4: Borrelia kan självläka.

Sant. Vi bär ju på antikroppar och har vi starkt immunförsvar är självläkning fullt möjlig. Utsatta grupper som barn, gamla och sedan tidigare sjuka med försvagat immunförsvar har det svårare.

#  5: Borrelia  skulle möjligen, men knappast troligt, kunna överföras mellan människor.

Vakna nu ”doktorn”. Borrelia och coinfektionerna är zoonoser. Som alla andra kända zoonoser, dvs sjukdomar som sprids från djur till människa är det självklart att det faktiskt smittar mellan människor. Att påstå motsatsen är bara idioti. Att dessutom uppmuntra oss att lämna blod är direkt oansvarigt! Hur verklighetsfrånvänd är doktorn egentligen?

#  6: Borrelia är lätt att bota.

I de fall patienten självläker eller får en tidig diagnos / behandling är prognosen god. Förutsatt att där inte finns andra sjukdomar som kräver annan medicinering.

#  7: Diagnos kan ställas på Erytema Migrans. Övriga fall kräver provtagning.

Korrekt. Men varför är det så att allmänläkare, hudspecialister och infektionsläkare ”inte känner igen” Erytema Migrans? Inte heller Akrodermatit, obehandlad Borrelia? Det är deras jobb och om de inte klarar uppgiften är de inkompetenta.

#  8: Mikroskopi av blod är osäkert.

Och det mer säkert att leta antikroppar som ju så gott som alla har?

#  9: Långvarig Borrelia syns på blodprov. Nyare smitta kan vara svår att se.

Många patienter med såväl ny som långt gången Borrelia testar negativt, eller är det läkarnas ”tolkning”?

# 10 Många har antikroppar utan att vara infekterade.

Ja, men nivåerna ska då rimligtvis vara lägre. Det finns gränsvärden på proverna och ligger man över dessa har man en infektion. Varför annars finns gränsvärdena? En patient vars symtom gått över och känner sig frisk kommer normalt inte och ber om mer medicin eller vård. Att neka patienten denna vård är inhumant. Speciellt i de fall patienten faktiskt mår bättre av medicinen kan man anta att infektionen kvarstår.

# 11: Symtom i nervsystem och värk kan vara Borrelia.

Ja och därför bör man testa patienter med dessa symtom.

# 12: ”Doktorn” hånar ”alternativläkare”, deras forskning och kastar en skopa skit på patienter med för honom okända besvär.

Lågt. Riktigt lågt. De läkare som han hånfullt kallar ”alternativläkare”, som om de inte var riktiga läkare, är legitimerade och internationellt ansedda Medicine Doktorer som studerat Borrelia och dess coinfektioner. De har även botat många patienter i motsats till vår ack så uppkäftige lille idiot. Bla har patologer obducerat mängder av Alzheimer-patienter och funnit Borrelia spiroketer i deras hjärnor. Vad har ”doktorn” själv åstadkommit inom området under de senaste decennierna?

Att håna och förlöjliga patienter för att man inte känner till sjukdomen de tror sig lida av visar bara på bristande respekt och omsorg om sina medmänniskor. Sådant beteende passar illa för en yrkesman med uppgift att hjälpa sjuka människor. Konstruktivt, om ”doktorn” vet vad det är, vore att försöka studera åkomman och under tiden man söker svar åtminstone försöka erbjuda lindring. Men så icke.

Som Svensk läkare är man bara så självgod och duktig som bara en Svensk läkare kan vara. Det man inte vet är inte värt att veta. Den som lider av något inte värt att veta är inte värd att behandla. Ge dem en Alvedon och skicka hem dem. Har man tur blir de sura och byter läkare. Då slipper man se dem igen och kan fortsätta vara sådär härligt duktig som man ju är. Svensk läkare, världsbäst. På att svika sina patienter…

# 13: Borrelia är dödligt.

Ja. Det vet nog ganska många vid det här laget. Även den ”gode doktorn” vet. Han förminskar problemet med grund att de dokumenterade fallen är få. Vid hur många obduktioner i Sverige har patologen sökt efter Borrelia spiroketer? Hur många har man funnit dem i? Har man skrivit in det i protokollen? Nej, Svensk sjukvård väljer att blunda och mörka. Denna förnekelse av problemet kallar de ”vetenskap”. Det får räcka nu. Vi, Svenska folket, har fått nog av läkarnas lögner.

Vi kräver vård NU! Tack för mig.

organise

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens
Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.
Årsavgiften för medlemskap är 300:- för fullt betalande medlem.
200:- för pensionärer, familjemedlem, stödmedlem och studerande.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefonummer och eventuellt mailadress.
Det går bra att maila uppgifterna till foreningen@borrelia-tbe.se .
Om du har några frågor ang. medlemskap ring eller skicka ett mail.
Kontaktuppgifter finns under Kontakta Oss.

I övrigt så fortsätter kampen som förut.

Tänk på att Borrelia är sexuellt överförbar – så kör försiktigt!

Stå på er innan läkarna står på er!!

botaborreliaFBgruppen

(klicka på bilden)

Vår petition för att stoppa Reimers mobbande

Angelica 1

Angelica Johansson, Styrelsemedlem i Svenska Borrelia & TBE föreningen, huvudadmin för BOTA BORRELIA på Facebook, patient och borreliaaktivist.

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – TACK MIKAEL ÖSTERBY & SVT

ANFANGIdag är första dagen på resten av våra liv och nu har vi kanske chansen att smida medan järnet är varmt. Insatsen är våra egna och våra barns hälsa och liv.

Igår så visades den franska filmen ”Den tysta epidemin” gjord av Chantal Perrin. Den finns under en månad att se på SVT play. När den tiden gått ut så kan ni titta in på DETTA gamla inlägg om filmen där ni kan se den otextade engelska versionen.

Som alltid så kliver MATS REIMER fram i en debattartikel och vräker ut sig i den bildliga opinionsbildande soffan och försökte stoppa filmen:

”Det har utvecklats en alternativ borreliavärld, där ett litet antal läkare och forskare håller egna konferenser avskilda från forskarsamhället i stort. Privatklinikerna och deras laboratorier tjänar förstås pengar på sin pseudovetenskapliga vård, och de har stöd av stridbara patientaktivister som drivs av övertygelse och inte av ekonomiska motiv.”

MATS REIMER VAR SJÄLV OFFICIELLT INBJUDEN TILL NORVECT FÖR ATT STÅ UPP FÖR SINA IDÉER MEN HAN BEHAGADE INTE DYKA UPP.

MATS REIMER ÄR EN FEGIS OCH EN KORRUMPERAD CHARLATAN med egna ekonomiska motiv i saken som jag återkommande redovisar i denna blogg (sökord Mats Reimer)

Jag själv hade glädjen och äran att delta i Konferensen och jag kan garantera att det inte handlar om några ”lösa boliner” som diskuterades på den största konferensen kring MSIDS hitintills i VÄRLDEN och hade han stollen varit där så hade han blivit näckad av vetenskap som majoriteten av Sveriges forskare är för inkompetenta för att kunna ta till sig (mer om det i senare inlägg).

Jag hade dessutom den stora glädjen att få prata med Chantal Perrin själv om den DÅ kommande kontroversen och vi diskuterade framtida projekt med stort gemyt.

Jag vill verkligen tacka henne och hennes team, eftersom filmen lika bra speglar förhållandena här hemma som i Frankrike.

Chantal Perrin i Huff. Post: PERRIN”The main problem, I think, is that it is one of the most complicated diseases man has ever met. The bacteria are difficult to find and difficult to eradicate. It’s not a disease for specialists but for good GPs who can consider the whole person before making a therapy program ”à la carte,” considering many factors. Lyme disease forces doctors to change methods, to spend a long time and to follow patient reactions to treatment closely. It is time consuming and not rewarding as often treatment fails. It’s not a very nice and tame disease. Lots of doctors refuse to treat Lyme disease.

And from the chemical industry’s point of view, it’s much more interesting to treat life long fibromyalgia with corticoids and pain killers (expensive medicines) than treat Lyme, often the cause of fibromyalgia, with cheap out of patent antibiotics.”

Dessutom vill jag tacka en i de inre leden nyutnämnd Lymehero:

MIKAEL ÖSTERBY som såg till att dokumentären visades och som nu gått ut och försvarat oss i debattartiklar:

”- Filmen är absolut inte ovetenskaplig. Det finns olika skolor och i filmen får flera olika sidor komma till tals. Han har redan tidigare blivit kontaktat av Mats Reimer, men menar att läkaren fått svar på sina frågor. SVT ser inga hinder att sända filmen.”

http://www.svt.se/opinion/filmen-om-borrelia-ar-relevant-for-en-svensk-publik

”Ett huvudbudskap i filmen som båda sidor verkar ense om är att det behövs mer kunskap om hur borrelia diagnosticeras och behandlas. Sammantaget anser jag att filmen är relevant för en svensk publik.”

Mikael Österby opinion@svt.se (han blir säkert glad för ett tacksamt mail)

Jag gick in och tackade inne på SVT’s FB-sida och till mig glädje så har Chantal själv ”gillat” min notis.

Angelica 1Ser fram emot att träffa Chantal igen när hon enligt egen utsago skall komma till Sverige och hennes kort är en av alla de skatter jag fick med mig hem från NORVECT.

Angelica Johansson, Styrelsemedlem i Svenska Borrelia & TBE föreningen, admin för BOTA BORRELIA på Facebook, patient och borreliaaktivist.

MIN BLOGGKOLLEGA BENNY SELLBERGS INLÄGG OM FILMEN

organise

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens
Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.
Årsavgiften för medlemskap är 300:- för fullt betalande medlem.
200:- för pensionärer, familjemedlem, stödmedlem och studerande.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefonummer och eventuellt mailadress.
Det går bra att maila uppgifterna till foreningen@borrelia-tbe.se .
Om du har några frågor ang. medlemskap ring eller skicka ett mail.
Kontaktuppgifter finns under Kontakta Oss.

I övrigt så fortsätter kampen som förut.

Tänk på att Borrelia är sexuellt överförbar – så kör försiktigt!

Stå på er innan läkarna står på er!!

botaborreliaFBgruppen

(klicka på bilden)

Vår petition för att stoppa Reimers mobbande

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar