BOTA BORRELIA – Öppet brev till Hälsomyndigheterna – Att ta tillbaka livet och framtiden.

Som de flesta av mina läsare vet så har jag, min make och vår fyraårige son, konstaterats (utomlands, proverna finns inte att ta i Sverige) vara smittade och lida av Tertiär, Sen långvarig eller kronisk Borrelia (kärt barn har många namn) och TWAR dvs ”Gunde Svan-sjukan”

Jag vill be alla er som läser detta att hjälpa mig att sprida detta öppna brev i Sociala medier och kanske till tidningar, för alla de tusentals sjuka som finns och lever hopplösa liv, ute i vårt avlånga land där ingen vill lyssna på, eller försöka förbättra deras villkor.

Det har varit en monumental kamp för min privata del – först att få diagnosen klarlagd och bevisad och sedan att lyckas att ordna behandling. (båda utomlands, här i landet förnekar vårdetablissemanget i princip dess existens)

Men nu har vi passerat puckeln i vår privata situation. Nu har vi koll på sjukdomen och står under en framgångsrik behandling.

Det är oerhört lättande att känna att framstegen kommer, sakta men säkert, och att återvinna min son är en känsla bortom ord.

Nu kan jag rikta fokus på framtiden. Vad ska hända nu?

Mitt eget tillfrisknande tar längre tid än makens och sonens, och jag orkar inte med tillvaron i samma utsträckning och tempo som jag en gång gjorde. Dock har jag stor förhoppning om att nå fullt tillfrisknande, och därmed återvinna mina forna förmögenheter, men det är ovisst hur lång tid det tar.

Jag anpassar mitt liv och tillvaro och när jag orkar igen, så kommer jag ägna en stor del av mitt liv till att verka för upprättelse för de Borreliasjuka, som lider av en multisystemisk sjukdom, som kan ge ett hundratal symptom. Att sprida information så att svenskar, även om det sker via inofficiella kanaler, får tillgång till all den kunskap som finns där ute (förutom hos svenska inkompetenta ointresserade läkare)

I syfte att rädda deras liv och ge dem deras framtid tillbaka.

För hopp finns.

Mitt mål är också att på något sätt medverka till att det startas upp en klinik i Sverige, motsvarande NORSK BORRELIOSE SENTER i Norge, som räddat livet på och tillvaron för mig och mina kära. Även om Regeringen och Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anser att vi inte har rätt till diagnos och behandling så är det en mänsklig rättighet som förvägras oss sjuka.

Och att ”själv är bäste dräng” är ett ordspråk som Reinfeldt & Co lärt oss att lyssna till och verka efter.

Så jag hoppas att alla som har idéer och kunskap eller information som kan hjälpa mig att uppnå mitt mål ger sig till känna – och vill hjälpa mig till rätta eller att hjälpa mig hjälpa mig själv. Jag hoppas att man ska förstå, att genom att hjälpa mig i detta syfte, så hjälper ni med största sannolikhet även er själva – då risken att drabbas av denna sjukdom är BETYDLIGT högre än vad våra myndigheter låter oss förstå.

Ända sedan jag började misstänkta vad som var fel med min make (som låg på sjukhus, men ändå kastades ut av infektionsklinikens ansvariga, trots att han inte var vid sunda vätskor) i början på november förra året, så har jag gått från klarhet till klarhet i form av direkterfarenheter; och fram till dags dato – över 2 600 timmars studier av sjukdomen, dess co-infektioner  och möjliga behandlingar och status i vårt land, övriga Europa och USA. Under processen insåg jag, vilket skulle komma att bevisas, att även JAG och min son var sjuka.

Och detta är vad jag med möda och lidande; nått kunskap och insikt om:

 • Vårt svenska vårdsystem är INTE avsett att hjälpa oss bli friska i första hand. Arrogansen som Borrelia-sjuka möts av i vården är bara slagen av de styrande myndigheternas ointresse att ta situationen på allvar, med fatala och monumentala konsekvenser i framtiden.
 • Kunskapen om att Borrelia är en tre-stadiesjukdom och är en kusin till och får samma följdverkningar som SYFILIS ignoreras i Sverige. Studier och avhandlingar som visar alla de skador och faror som jag här redovisar, har medvetet tonats ner och mörkas av ledande läkare och sjukvårdsansvariga. (överväldigande mängd bevisning finns)
 • Eftersom sjukdomen kallas ”den stora imitatören” så finns det ett stort antal patienter som diagnostiseras med en uppsjö andra sjukdomar med liknande symptombild, dock utan fullständiga bevis på att patienten verkligen lider av det som läkaren påstår.
 • Antalet patienter som via prov utomlands bevisar att de lider av och är smittade av olika stammar av Borrelia ökar i allt snabbare takt och deras lidande kan ha uppnått en tidsrymd av ända upp till trettio år sedan smittotillfället, helt i onödan. Och det kommer öka ännu mer i framtiden. (snabbare än AIDS) 10 000 fall av primär Borrelia per år, varav ca 1000 utvecklar kroniska symptom och detta är de officiella siffrorna, och man vet att mörkertalen kan var uppemot det dubbla.
 • I Sverige så är all provtagning inadekvat och osäker (Elisa & western blot) och en mängd patienter bevisar via CD 57 tester i Norge och Tyskland att man är sjuk – trots att lumbalpunktionstest i Sverige visar negativa svar. Ordinarie tester ger oftast negativt svar om det inte rymmer sig inom sjukdomens aktiva smittofas, då antikropparna börjar bildas, flera veckor efter smittotillfället, vilket är ett ”fönster” om ca 6 veckor vari antikroppar kan detekteras. Men inte före och inte efter.
 • Behandlingen som hjälper de flesta tillbaka till livet i varierande takt beroende på hur stora skador som skett (på främst centrala nervsystemet) och den enskildes ekonomi, då all behandling måste betalas privat, vilket består av traditionell antibiotikabehandling understödd av olika naturmedel och diet. En standardbehandling varierar mellan tre månader till ca ett års behandling (ibland längre)
 • Behandlingen för att bota (långvarig sen) Borrelia är inte accepterad i Sverige pga av rädslan för antibitikaresistens, trots att om du får Tuberkulos, så behandlas du utan diskussion med massiva mängder av antibiotika utan att restriktioner sätts, vilket jag vill kalla diskriminering. (kan detta vara en sak för diskrimineringsombudsmannen att titta på?) Man behandlar bara primär och sekundär borrelia sk Neuroborrelios med vardera – två till tre veckors antibiotika, men sedan är det stopp.
 • Antibiotika är en del av en fungerande behandling, men som ordinerad i för kort tid, skadar mer än det gör nytta,beroende på att AB slår ut immunförsvaret samtidigt och om man då slutar innan man nått full kontroll över Borrelia Burghdorferii  har man, bildligt talat, skapat en snabb motorväg till spirocheternas huvudmål, nämligen hjärnan, i stället för att låta den kämpa sig fram på en långsam grusväg; via leder, mage, hud och nervbanor.
 • All behandling måste understödjas av kostomläggning som syftar till att höja kroppens alkalinitet, vilket ökar effekterna av alla behandlingar oavsett om det är traditionell antibiotika eller naturliga metoder, med örter, mineraler och övriga ämnen som faller under naturmedicin eller antroposofiska eller holistiska idéer. (t.ex  Kolloidalt silver och MSM, Chlorella och Mariatistel, D-C-vitamin och ökat saltintag)
 • Kosten som i de flesta fall understödjer läkande och mildrar sjukdomssymptom och lidande kan enklast liknas vid LCHF med vissa tillägg och variationer. Ökad mängd fett för att reparera nerver och hjärnan, tex. (se kostprogram under länksidan)

Vidare vill jag här redovisa de olika smittovägar som gör att VI ALLA är potentiella patienter och offer för denna sjukdom, vilket borde göra att svenska folket KRÄVER öppenhet kring detta. Och stora anslag för att stoppa smittspridningen som har ALLVARLIGARE konsekvenser än svenska myndigheter tycks förstå, långt vidare än tex den så fruktade svininfluensan.
.
 1. Förutom den klassiska kända smittovägen fästingar, såsmittar det foster via moderlivet, då spirocheterna utan hinder passerar blod-hjärnbarriären, alltså från moderkaka till foster.
 2. Borrelia är en vätskeburen och vätskeberoende bakterie – vilket gör att fuktiga somrar och milda vintar så ökar mängden Borrelia i naturen mångfaldigt.
 3. Av samma anledning så visar studier t.ex  i USA att bakterien kan smitta via alla kroppsvätskor och alltså smittar via sexuella kontakter via sperma och slidsekret. (kanske tom via saliv och tårvätska)
 4. Av samma anledning så smittar det barn via bröstmjölk
 5.  Borrelia kan t.ex. finnas i källvatten och man har i USA, till och med hittat bakterien i stoft, som har kommit från Afrika. En studie, som gjordes, vid Sacramento Medical Foundation Blood Center 1989 i Califonien fann att Borrelia kan spridas genom blodtransfusioner. Vid en annan studie som gjordes vid Center for Disease Control i Atlanta 1990, fastslogs data som indikerade att Borrelia burgdorferi kan överleva en normal process för blodhantering.
 6. I andra länder så vet man att det smittar via andra blodsugande insekter som mosquitoskvalster, loppor och klädlöss. Och det finns anledning att misstänka att det kan smitta via myggor.
 7. Borrelian kan även orsaka hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och kan till och med angripa hjärtat. Eftersom Borrelia är den stora imitatören, finns det skäl att den skall beaktas vid differentialdiagnosen av slaganfall, Myasthenia gravis, MS, ALS, Parkinson och andra neurologiska tillstånd, liksom vid, gulfkrigssyndrom, ADD, ADHD, hypokondri – inbillningssjuka (man är sjuk, men de tester som sjukvården kostar på den sjuke visar inget), somatiseringsstörningar och olika svårdiagnostiserade multisystemsyndrom.
 8. VIKTIGASTE AV ALLT – TILLÄCKLIGT LÅNGT GÅNGEN – SÅ ÄR SJUKDOMEN DÖDLIG.

Samhällsvinsten, om man bortser från det rent individuella i att få tillbaka sitt liv och framtid oavsett ålder, torde vara en avsevärd anledning för myndigheterna att ta detta på allvar. Sjukhuskostnader för de differentialdiagnostiserade kan kortas då man behandlar dem till hälsa, i stället för att försöka kontrollera symptomen.

Göran Persson fick uppleva sjukdomens grava konsekvenser 2006, och i sin bok beskriver han sitt lidande, och jag vill påstå att Borrelia kostade Socialdemokraterna segern, då Persson inte kunde uppfylla sin roll tillfredsställande. (samma år fick och behandlades även George Bush Jr för detta)

Ett ödets ironi i det hela, var att Socialdemokraterna ansvarade för att man skar ner på de sjukdomar som skulle diagnostiseras av öppenvården och man skar bort Borreliadiagnostisering ur budgeten. (Undrar om Göran Persson har haft anledning att ångra det beslutet när han sitter där på Torp – och undrar vilka symptom han har idag?)

Den första och mest avgörande åtgärden som skulle förhindra den galopperande spridningen av Borrelia MÅSTE VARA att man tar hit de tester som tas i Norge, Tyskland och USA, vilka bevisar sjukdomen, som är betydligt mer sofistikerade än dagens Svenska tester Inkl. Lumbalpunktion, t.ex  det sk CD 57-testet.

Och vid någon tvekan, vid uppvisande av neurologiska symptom oavsett övrig symptombild skall detta test vara obligatoriskt.

Det borde vara samhällsekonomiskt försvarbart då ett test som kostar ca 8000 kr och simpel antibiotikabehandling under kanske ett år, med fullt tillfrisknande, borde MER än väl uppväga för vård av diffrentialdiagnoser för 100 000 tals kronor.

KORT SAGT:

Vi vinner alla på att alla får vård och behandling annars lovar jag er att ni kommer att få uppleva hur det är, i en släkting nära er, kanske ni själva inte minns längre, eller ”alzheimersjuka” gamla föräldrar, eller ADHD-drabbade (ja, även det kan vara Borrelia) barn.

(för att nämna ett par av hundra beteenden och symptom)

Kampen börjar nu och kampen kommer att fortsätta tills alla – ALLA – sjuka har rätt att få bli friska.

Det står i grundlagen och FN-resolutionen om mänskliga rättigheter.

Det är dags att tvinga Regeringen att hedra lagen och resolutionen.

Tack för mig

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

27 kommentarer till BOTA BORRELIA – Öppet brev till Hälsomyndigheterna – Att ta tillbaka livet och framtiden.

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Detta är alltså samma inlägg som jag publicerat på min vanliga blogg också.

 2. Ping: HEMIMAMMAS TANKAR – Att elda på när energin tryter… « HEMIMAMMA – Brinner för en grön värld med ett rött hjärta och lever livet i närhet med döden!

 3. HEMIMAMMA skriver:

  Hjälp gärna till att sprida detta så någon som är ”viktig” får insikt om allt detta och kan göra något åt situationen…

  Tack på förhand!

 4. Richard skriver:

  Enligt uppgift funkar MMS mot lyme disease, det är mycket kraftfullt och bekämpar många olika typer av infektioner. MMS är klordioxid som man tar invärtes och / eller utvärtes. Det är som sagt mycket kraftfullt och det är lätt att få Herxheimers reaktioner. (har provat, inte kul)
  http://jimhumble.biz/. Jim Humble laborerade fram MMS för att bekämpa malaria, vilket det gör på c:a 4 timmar om jag minns rätt.

  En annan metod kan vara att ciruklera sitt eget vatten under fasta. Läs John Armstrongs bok ”The water of life” http://aquariusthewaterbearer.com/books.html. Även destillerat vatten är bra, dock är det egenproducerade vattnet 3-4 ggr mer effektivt för att bota sjukdomar, enligt uppgift. http://www.youtube.com/watch?v=f1__SrtxSCA

  • HEMIMAMMA skriver:

   Hej Richard. Jag ska kolla upp dessa dina uppgifter och jag har hört namnet MMS tidigare (liksom MSM, något helt annat) men jag vet inte tidigare tillräckligt mycket.

   Jag tackar dig och ser gärna att du återkommer med mer information och du känner för det.

   TACK

   • Håkan skriver:

    Hej, jag tyckte först att det var väldigt intressant, men efter att ha följt en borreliapatients försök att bli frisk på detta sätt svalnade mitt intresse. Det finns en hel serie filmer på youtube och detta är den första http://www.youtube.com/watch?v=7cOFJTzLnxk

   • HEMIMAMMA skriver:

    Jag vet inte så mycket om ”mirakelmineralen” MMS vilket är något helt annat än ett annat naturmedel eller ett kroppsnödvändigt mineral (likt koppar och annat) som kallas MSM, vilket man måste ha klart för sig…

    Tack för info och klippet, vid tillfälle och ork så ska jag läsa på mer omkring detta ämne.

 5. Camilla Danielsson skriver:

  En annan intressant fråga är: smittar Borrelia mellan djur och människa? Jag visste inte att Borrelia smittar via kroppsvätskor. Det är otroligt bra läsning det här. Jag har själv fått kämpa och gör än. Blev diagnostiserad med en Neuro borrelios i nov 2009 och fick då som du skriver en 14 dagars kur med antibiotika. I dag får jag skov till och från med muskelvärk, nackstelhet och huvudvärk. Jag beundrar dig att du gör detta och vill gärna stötta dig. Mvh Milla

  • HEMIMAMMA skriver:

   Hej Milla!
   En mycket kvalificerad fråga. Jag har tyvärr inte sett tillräckligt med studier eller uppgifter eller anamneser för att påstå det med tvärsäkerhet, men om jag får gissa och utgå från mina egna tankar och teorier (som troligen kommer att bevisas med tid) så tror jag det.

   Jag skulle gärna vilja höra vad Svenska veterinärers tankar om det är , då de handskas med Borreliasmittade hundar och katter och även hästar. Deras erfarenhet kan nog vara föredömlig för att söka bevis eller motbevis till den tesen.

   Men rent logiskt så tror jag inte Borrelia Burgdorferi skiljer på mänskligt och animaliskt blod eller saliv…

   Jag vill råda dig att vända dig till Arenakliniken för utredning om du (vilket det låter som utifrån det du beskriver) alltså nått det tredje stadiet av Borrelia och alltså liksom jag och hundratals med och för mig kända patienter, behöver lång mer avancerad antibiotikakur eller kraftig utrensning och bekämpning med diverse naturmedel…

   Lycka till och jag håller tummar för en bättre framtid för dig liksom oss alla!

   • Anonym skriver:

    Hej, tack för denna intressanta läsning! Jag har en borrelia sjuk mamma sen -99 och idag är hon riktig dålig ned ben som är blåa som åskmoln, svullna och ömsar skinn och är så ömma att hon inte en kan ha tajta kläder eller skor annat än foppatofflor! Svensk sjukvård är helt sjuk, hon har stridit med detta sen 99 och aldrig tagits på allvar, fått krämer och medelvind mot allt möjligt och enna blivit “bortglömd” av alla läkare! Nu vet jag inte längre vad jag ska göra för att hjälpa henne!
    Om du skulle vilja går du gärna kontakta mig på mailen för lite information hur ni gick till för att komma intill till klinik i Norge! johannaericsson1987@gmail.com
    Tack igen för bra information och jag hoppas att du och din familj mår bättre idag !
    Med vänlig hälsning, Johanna

   • HEMIMAMMA skriver:

    Tyvärr så har den kliniken tvingats stänga. Idag rekommenderar jag folk att ta kontakt med Breakspeare-kliniken i London (vid Heathrow)

    Min make och son är idag friskförklarade. Jag och min dotter är mycket bättre, men inte helt friska än.

    Lycka till!!

 6. Nicole skriver:

  God lördag 🙂

  Permalänk til Creeper; http://gnuheter.com/creeper/site/botaborrelia.wordpress.com 🙂

  MediaCreeper måste du installera, sen är permalänken; http://mediacreeper.com/site/botaborrelia.wordpress.com

  KRAM ♥

 7. Frida skriver:

  Hej!

  Jag fick hjälp på en klinik i Sverige, Dr X klinik i X-stad. Då han själv har lidit av Borrelia har han inlett ett samarbete med tysk sjukvård och specialiserat sig på sjukdomen.

  Han är dock den enda i Sverige som besitter nog kunskap om sjukdomen för att kunna fastslå längre gångna stadier av Borrelia.

  Tror helt enkelt Sverige inte prioriterat att lägga pengar på sådana maskiner som behövs för att kunna påvisa ALLA fall av Borrelia. Hoppas att din fight kan leda till att resursgördelningen tänks igenom.

  Det måste bli ändring på svensk sjukvård!!

  Kram
  Frida

  • HEMIMAMMA skriver:

   Hej Frida! Jag har modererat din kommentar och tagit bort läkarens namn, då jag vet att han kanske stoppas och inte är bekväm med att det sprids. Det är viktigt att han får chansen att fortsätta att hjälpa människor och han önskar vara anonym. Jag och min familj har också fått hjälp av honom så jag vet också att han är kompetent, men han kan tyvärr inte ta ställning emot dagens riktlinjer av rädsla att stoppas.

   Och visst måste det bli en ändring…

  • lasse skriver:

   Hur finner man denna Dr X klinik i X-stad ? sudden_se@hotmail.com

  • Desperat skriver:

   Hej!
   Jag vill gärna komma i kontakt med denna läkare då vår dotter varit sjuk i 10 veckor i borrelia och får ingen hjälp mer. Läkarna säger att det gått över och vill ge henne antideprisiv medicin, helt sjukt! Hon har fortfarande Borrelia och behöver hjälp. Kan snälla du maila mig?

   • HEMIMAMMA skriver:

    Mitt enda råd för närvarande är att du vänder dig till någon av de tre kliniker som är verksamma i Norge. Företrädesvis NORSK BORRELIOSE SENTER i Oslo.
    Lycka till och jag förstår verkligen hur frustrerad du är…

 8. Ping: BOTA BORRELIA – Öppet brev till Hälsomyndigheterna | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 9. HEMIMAMMA skriver:

  Med anledning av att Mats Reimer på Dagens medicin tillåts att trakassera sjuka människor.

  I sitt blogginlägg:
  http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/dr-x-behandlar-kronisk-borrelia-i-sverige/

  refererar han till detta blogginlägg

  https://botaborrelia.wordpress.com/2012/04/25/bota-borrelia-oppet-brev-till-halsomyndigheterna-att-ta-tillbaka-livet-och-framtiden/

  som alltså INTE namnger någon läkare.

  Med anledning av detta – då det diskuteras i Facebookgrupper – bör påpekas att Mats Reimer har en dold agenda kring sitt osunda intresse för just borrelia. Han lyssnar inte på den mängd studier och material som åtskilliga läsare av olika dignitet och medicinsk professionalitet skickar i till hans blogg.

  Han är barnläkare med specialområdet ADHD hos barn. Han förespråkar att ge barn starka narkotiska preparat för att behandla sina symptom.
  Studier i bla Norge visar att barn med ADHD ofta har feldiagnosticerats. I 50% av fallen så visar det sig att dessa barn har obehandlad borrelia och tillfrisknar med antibiotika. Och får sina liv och sin framtid tillbaka utan begränsningar som diagnosen ADHD innebär.

  Om detta skulle nå ett bredare lager av barnläkare och föräldrar (vilket jag förespråkar pga egen erfarenhet) så innebär det att man kan starkt ifrågasätta om Mats Reimer kommer att uppnå sina behandlingsmål i enlighet med de läkemedelsbolag han representerar. Dessutom kan man då fråga om han därmed erhåller den brukliga bonus som rapporteras om i media de senaste åren.

  Allt detta gör att han talar i egen sak.

 10. Ping: BOTA BORRELIA – Med anledning av Mats Reimers korståg. | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 11. Ping: Hemimammas kamp – Med anledning av Mats Reimer och hans korståg. | HEMIMAMMA - Brinner för en grön värld med ett rött hjärta och lever livet i närhet med döden!

 12. Erik skriver:

  Var finns denne X-läkare?
  Undrar uppgiven gamling.

 13. Anonym skriver:

  Skulle också akut behöva komma i kontakt med denna doktor X då jag för flera år sedan nått det tredje stadiet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s