BOTA BORRELIA – Öppet brev till Hälsomyndigheterna

 Repriserar det Öppna brev jag skrev för några månader sedan. Det är fortfarande aktuellt och viktigt

Som de flesta av mina läsare vet så har jag, min make och vår fyraårige son, konstaterats (utomlands, proverna finns inte att ta i Sverige) vara smittade och lida av Tertiär, Sen långvarig eller kronisk Borrelia (kärt barn har många namn) och TWAR dvs ”Gunde Svan-sjukan”

Jag vill be alla er som läser detta att hjälpa mig att sprida detta öppna brev i Sociala medier och kanske till tidningar, för alla de tusentals sjuka som finns och lever hopplösa liv, ute i vårt avlånga land där ingen vill lyssna på, eller försöka förbättra deras villkor.

Det har varit en monumental kamp för min privata del – först att få diagnosen klarlagd och bevisad och sedan att lyckas att ordna behandling. (båda utomlands, här i landet förnekar vårdetablissemanget i princip dess existens)

Men nu har vi passerat puckeln i vår privata situation. Nu har vi koll på sjukdomen och står under en framgångsrik behandling.

Det är oerhört lättande att känna att framstegen kommer, sakta men säkert, och att återvinna min son är en känsla bortom ord.

Nu kan jag rikta fokus på framtiden. Vad ska hända nu?

Mitt eget tillfrisknande tar längre tid än makens och sonens, och jag orkar inte med tillvaron i samma utsträckning och tempo som jag en gång gjorde. Dock har jag stor förhoppning om att nå fullt tillfrisknande, och därmed återvinna mina forna förmögenheter, men det är ovisst hur lång tid det tar.

Jag anpassar mitt liv och tillvaro och när jag orkar igen, så kommer jag ägna en stor del av mitt liv till att verka för upprättelse för de Borreliasjuka, som lider av en multisystemisk sjukdom, som kan ge ett hundratal symptom. Att sprida information så att svenskar, även om det sker via inofficiella kanaler, får tillgång till all den kunskap som finns där ute (förutom hos svenska inkompetenta ointresserade läkare)

I syfte att rädda deras liv och ge dem deras framtid tillbaka.

För hopp finns.

Mitt mål är också att på något sätt medverka till att det startas upp en klinik i Sverige, motsvarande NORSK BORRELIOSE SENTER i Norge, som räddat livet på och tillvaron för mig och mina kära. Även om Regeringen och Socialstyrelsen och Läkemedelsverket anser att vi inte har rätt till diagnos och behandling så är det en mänsklig rättighet som förvägras oss sjuka.

Och att ”själv är bäste dräng” är ett ordspråk som Reinfeldt & Co lärt oss att lyssna till och verka efter.

Så jag hoppas att alla som har idéer och kunskap eller information som kan hjälpa mig att uppnå mitt mål ger sig till känna – och vill hjälpa mig till rätta eller att hjälpa mig hjälpa mig själv. Jag hoppas att man ska förstå, att genom att hjälpa mig i detta syfte, så hjälper ni med största sannolikhet även er själva – då risken att drabbas av denna sjukdom är BETYDLIGT högre än vad våra myndigheter låter oss förstå.

Ända sedan jag började misstänkta vad som var fel med min make (som låg på sjukhus, men ändå kastades ut av infektionsklinikens ansvariga, trots att han inte var vid sunda vätskor) i början på november förra året, så har jag gått från klarhet till klarhet i form av direkterfarenheter; och fram till dags dato – över 2 600 timmars studier av sjukdomen, dess co-infektioner  och möjliga behandlingar och status i vårt land, övriga Europa och USA. Under processen insåg jag, vilket skulle komma att bevisas, att även JAG och min son var sjuka.

Och detta är vad jag med möda och lidande; nått kunskap och insikt om:

 • Vårt svenska vårdsystem är INTE avsett att hjälpa oss bli friska i första hand. Arrogansen som Borrelia-sjuka möts av i vården är bara slagen av de styrande myndigheternas ointresse att ta situationen på allvar, med fatala och monumentala konsekvenser i framtiden.
 • Kunskapen om att Borrelia är en tre-stadiesjukdom och är en kusin till och får samma följdverkningar som SYFILIS ignoreras i Sverige. Studier och avhandlingar som visar alla de skador och faror som jag här redovisar, har medvetet tonats ner och mörkas av ledande läkare och sjukvårdsansvariga. (överväldigande mängd bevisning finns)
 • Eftersom sjukdomen kallas ”den stora imitatören” så finns det ett stort antal patienter som diagnostiseras med en uppsjö andra sjukdomar med liknande symptombild, dock utan fullständiga bevis på att patienten verkligen lider av det som läkaren påstår.
 • Antalet patienter som via prov utomlands bevisar att de lider av och är smittade av olika stammar av Borrelia ökar i allt snabbare takt och deras lidande kan ha uppnått en tidsrymd av ända upp till trettio år sedan smittotillfället, helt i onödan. Och det kommer öka ännu mer i framtiden. (snabbare än AIDS) 10 000 fall av primär Borrelia per år, varav ca 1000 utvecklar kroniska symptom och detta är de officiella siffrorna, och man vet att mörkertalen kan var uppemot det dubbla.
 • I Sverige så är all provtagning inadekvat och osäker (Elisa & western blot) och en mängd patienter bevisar via CD 57 tester i Norge och Tyskland att man är sjuk – trots att lumbalpunktionstest i Sverige visar negativa svar. Ordinarie tester ger oftast negativt svar om det inte rymmer sig inom sjukdomens aktiva smittofas, då antikropparna börjar bildas, flera veckor efter smittotillfället, vilket är ett ”fönster” om ca 6 veckor vari antikroppar kan detekteras. Men inte före och inte efter.
 • Behandlingen som hjälper de flesta tillbaka till livet i varierande takt beroende på hur stora skador som skett (på främst centrala nervsystemet) och den enskildes ekonomi, då all behandling måste betalas privat, vilket består av traditionell antibiotikabehandling understödd av olika naturmedel och diet. En standardbehandling varierar mellan tre månader till ca ett års behandling (ibland längre)
 • Behandlingen för att bota (långvarig sen) Borrelia är inte accepterad i Sverige pga av rädslan för antibitikaresistens, trots att om du får Tuberkulos, så behandlas du utan diskussion med massiva mängder av antibiotika utan att restriktioner sätts, vilket jag vill kalla diskriminering. (kan detta vara en sak för diskrimineringsombudsmannen att titta på?) Man behandlar bara primär och sekundär borrelia sk Neuroborrelios med vardera – två till tre veckors antibiotika, men sedan är det stopp.
 • Antibiotika är en del av en fungerande behandling, men som ordinerad i för kort tid, skadar mer än det gör nytta,beroende på att AB slår ut immunförsvaret samtidigt och om man då slutar innan man nått full kontroll över Borrelia Burghdorferii  har man, bildligt talat, skapat en snabb motorväg till spirocheternas huvudmål, nämligen hjärnan, i stället för att låta den kämpa sig fram på en långsam grusväg; via leder, mage, hud och nervbanor.
 • All behandling måste understödjas av kostomläggning som syftar till att höja kroppens alkalinitet, vilket ökar effekterna av alla behandlingar oavsett om det är traditionell antibiotika eller naturliga metoder, med örter, mineraler och övriga ämnen som faller under naturmedicin eller antroposofiska eller holistiska idéer. (t.ex  Kolloidalt silver och MSM, Chlorella och Mariatistel, D-C-vitamin och ökat saltintag)
 • Kosten som i de flesta fall understödjer läkande och mildrar sjukdomssymptom och lidande kan enklast liknas vid LCHF med vissa tillägg och variationer. Ökad mängd fett för att reparera nerver och hjärnan, tex. (se kostprogram under länksidan)
 
Vidare vill jag här redovisa de olika smittovägar som gör att VI ALLA är potentiella patienter och offer för denna sjukdom, vilket borde göra att svenska folket KRÄVER öppenhet kring detta. Och stora anslag för att stoppa smittspridningen som har ALLVARLIGARE konsekvenser än svenska myndigheter tycks förstå, långt vidare än tex den så fruktade svininfluensan.
.
 1. Förutom den klassiska kända smittovägen fästingar, såsmittar det foster via moderlivet, då spirocheterna utan hinder passerar blod-hjärnbarriären, alltså från moderkaka till foster.
 2. Borrelia är en vätskeburen och vätskeberoende bakterie – vilket gör att fuktiga somrar och milda vintar så ökar mängden Borrelia i naturen mångfaldigt.
 3. Av samma anledning så visar studier t.ex  i USA att bakterien kan smitta via alla kroppsvätskor och alltså smittar via sexuella kontakter via sperma och slidsekret. (kanske tom via saliv och tårvätska)
 4. Av samma anledning så smittar det barn via bröstmjölk
 5.  Borrelia kan t.ex. finnas i källvatten och man har i USA, till och med hittat bakterien i stoft, som har kommit från Afrika. En studie, som gjordes, vid Sacramento Medical Foundation Blood Center 1989 i Califonien fann att Borrelia kan spridas genom blodtransfusioner. Vid en annan studie som gjordes vid Center for Disease Control i Atlanta 1990, fastslogs data som indikerade att Borrelia burgdorferi kan överleva en normal process för blodhantering.
 6. I andra länder så vet man att det smittar via andra blodsugande insekter som mosquitoskvalster, loppor och klädlöss. Och det finns anledning att misstänka att det kan smitta via myggor.
 7. Borrelian kan även orsaka hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och kan till och med angripa hjärtat. Eftersom Borrelia är den stora imitatören, finns det skäl att den skall beaktas vid differentialdiagnosen av slaganfall, Myasthenia gravis, MS, ALS, Parkinson och andra neurologiska tillstånd, liksom vid, gulfkrigssyndrom, ADD, ADHD, hypokondri – inbillningssjuka (man är sjuk, men de tester som sjukvården kostar på den sjuke visar inget), somatiseringsstörningar och olika svårdiagnostiserade multisystemsyndrom.
 8. VIKTIGASTE AV ALLT – TILLÄCKLIGT LÅNGT GÅNGEN – SÅ ÄR SJUKDOMEN DÖDLIG.

Samhällsvinsten, om man bortser från det rent individuella i att få tillbaka sitt liv och framtid oavsett ålder, torde vara en avsevärd anledning för myndigheterna att ta detta på allvar. Sjukhuskostnader för de differentialdiagnostiserade kan kortas då man behandlar dem till hälsa, i stället för att försöka kontrollera symptomen.

Göran Persson fick uppleva sjukdomens grava konsekvenser 2006, och i sin bok beskriver han sitt lidande, och jag vill påstå att Borrelia kostade Socialdemokraterna segern, då Persson inte kunde uppfylla sin roll tillfredsställande. (samma år fick och behandlades även George Bush Jr för detta)

Ett ödets ironi i det hela, var att Socialdemokraterna ansvarade för att man skar ner på de sjukdomar som skulle diagnostiseras av öppenvården och man skar bort Borreliadiagnostisering ur budgeten. (Undrar om Göran Persson har haft anledning att ångra det beslutet när han sitter där på Torp – och undrar vilka symptom han har idag?)

Den första och mest avgörande åtgärden som skulle förhindra den galopperande spridningen av Borrelia MÅSTE VARA att man tar hit de tester som tas i Norge, Tyskland och USA, vilka bevisar sjukdomen, som är betydligt mer sofistikerade än dagens Svenska tester Inkl. Lumbalpunktion, t.ex  det sk CD 57-testet.

Och vid någon tvekan, vid uppvisande av neurologiska symptom oavsett övrig symptombild skall detta test vara obligatoriskt.

Det borde vara samhällsekonomiskt försvarbart då ett test som kostar ca 8000 kr och simpel antibiotikabehandling under kanske ett år, med fullt tillfrisknande, borde MER än väl uppväga för vård av diffrentialdiagnoser för 100 000 tals kronor.

KORT SAGT:

Vi vinner alla på att alla får vård och behandling annars lovar jag er att ni kommer att få uppleva hur det är, i en släkting nära er, kanske ni själva inte minns längre, eller ”alzheimersjuka” gamla föräldrar, eller ADHD-drabbade (ja, även det kan vara Borrelia) barn.

(för att nämna ett par av hundra beteenden och symptom)

Kampen börjar nu och kampen kommer att fortsätta tills alla – ALLA – sjuka har rätt att få bli friska.

Det står i grundlagen och FN-resolutionen om mänskliga rättigheter.

Det är dags att tvinga Regeringen att hedra lagen och resolutionen.

Tack för mig

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till BOTA BORRELIA – Öppet brev till Hälsomyndigheterna

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Idag är min make i stort sett frisk och min son har genomgått stora förbättringar.

  Jag själv behandlas fortfarande och har konstaterats ha ett flertal andra sk co-infektioner som fördröjer mitt tillfrisknande, bla TWAR och Bartonella. Men jag har gott hopp.

 2. mariadesuede skriver:

  Delat på Twitter och fb…

  Örnkram

 3. VännenAnita skriver:

  Hej igen! I dag vill jag berätta om ytterligare en bekant, en kvinna på 76 år, som fått ett fästingbett. I måndags såg hon en liten röd ring på sin rygg och i mitten av den något svart. Då vi har flera fästingdrabbade i vår bekantskapskrets så gick hon direkt till vårdcentralen ”runt hörnet”. Där konstaterade man att det helt klart var ett fästingbett och läkaren plockade bort de svarta rester som fästingen lämnat. NU kommer det mycket förvånande beskedet från läkaren: ”Det är inte alls säkert att du är smittad för ringen skall vara minst i en 5-kronas storlek för att det skall ha hänt, det kan mycket väl självläka”. Därmed var min bekant tvungen att gå därifrån med tillsägelsen att återkomma om ringen växer! För mig som har borreliadrabbade i min närhet är detta ett häpnadsväckande svar från en läkare! Inte konstigt att vi har så många sjuka i borrelia när läkare inte ens betraktar det som en fara!

  • HEMIMAMMA skriver:

   Läkaren har absolut fel och hon kan gärna visa detta svar och de uppgifter som jag lämnar i bloggen.

   Säg åt henne att genast gå till en annan läkare!!

   Hälsa henne så gott ifrån mig.

 4. Laila Hamberg skriver:

  Mycket intressant att följa! Tror själv att jag drabbats av Borrelia, fas 2. Har ett bensår på underbenet som inte vill läka som jag haft över 6 månader, och nu har jag fått kliande utslag på
  underarmar, rygg, armhålor och ljumskar. Fått behandling med Kåvepenin 10-14 dagar,
  har inte blivit bättre…snarare sämre.
  Begärde själv att få ta ett borreliaprov (då jag misstänker att min bensår kommer av den kvarvarande bakterien)..som visade spår. Ifrågasatte vad gör man åt det? Han svarade det gör man inget åt!!! Jag har blivit fästingbiten 5 ggr. Haft borrelia 2 ggr. år 2009 och sommaren 2012.
  Vintern 2009 fick jag influensa (normala fall är jag aldrig förkyld)…..jag har aldrig blivit bra från den, känner mig förkyld, snyter mig och hostar mycket slem varje dag…och det smakar sött!!!
  Vill göra en lumbalpunktion för att se, ska till min hudläkare i veckan kanske hon kan skriva en remiss! Är påläst om Borrelia, ska ta med alla papper och visa henne!!! och även min sjukjournal från Vårdcentralen., Tycker att jag (..och fler med mig blivit felbedömd och felbehandlad)!!!
  Har också pratat med en kompis till mig som är Biokemist…hon sa direkt när jag visade utslagen
  …du är i fas 2!!!

  Hälsningar Laila

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s