BOTA BORRELIA – Öppet brev från en Borreliadrabbad familj.

ANFANGTill den som törs lyssna och orkar bry sig:

Jag vill be alla er som läser detta, att hjälpa mig att sprida detta öppna brev, kanske till sociala medier eller tidningar, och till andra medmänniskor som kanske kan tänkas vara smittade eller känner någon som kan vara drabbade – för att alla de tusentals sjuka som finns och lever hopplösa liv, där ute i vårt avlånga land, där ingen vill lyssna på, eller försöka förbättra deras villkor, ska få sin röst hörd.

Jag, min make och vår nu fem-årige son, har konstaterats (utomlands, proverna finns inte att ta i Sverige) vara smittade och lida av Tertiär, Sen långvarig eller kronisk Borrelia med några av dess co-infektioner.

Det har varit en monumental kamp för vår egen del – först att få diagnosen klarlagd och bevisad och sedan att lyckas att ordna behandling. (båda utomlands, här i landet förnekar vårdetablissemanget i princip dess existens)

Men nu har vi passerat puckeln i vår privata situation. Nu har vi fått kontroll över sjukdomen och står under en framgångsrik behandling. Maken arbetar heltid igen och sonen är symptomfri. Jag är oerhört lättad av att känna att framstegen kommer, sakta men säkert, och att återvinna min son är en känsla bortom ord.

Mitt eget tillfrisknande tar längre tid än makens och sonens, och jag orkar inte med tillvaron i samma utsträckning och tempo som jag en gång gjorde. Dock har jag stor förhoppning om att nå fullt tillfrisknande, och därmed återvinna mina forna förmögenheter, men det är ovisst hur lång tid det tar.

Nu kan jag rikta fokus på framtiden. Vad ska hända nu?

Jag anpassar mitt liv och tillvaro och nu när jag sakta börjar orka igen, så kommer jag ägna resten av mitt liv till att verka för upprättelse för de Borreliasjuka, som lider av en multisystemisk sjukdom, som kan ge ett hundratal olika symptom. Att sprida information så att svenskar, även om det sker via inofficiella kanaler, får tillgång till all den kunskap som finns där ute (förutom hos svenska inkompetenta och ointresserade läkare).

Med syfte att rädda deras liv och ge dem deras framtid tillbaka.

För hopp finns.

Min dröm är också att på något sätt medverka till att det startas upp en klinik i Sverige, motsvarande NORSK BORRELIOSE SENTER i Norge, som räddat livet på och tillvaron för mig och mina kära. Även om Regeringen och Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tycks anse att vi inte har rätt till diagnos och behandling så är det en mänsklig rättighet som förvägras oss sjuka.

Och att ”själv är bäste dräng” är ett ordspråk som Reinfeldt & Co lärt oss att lyssna till och verka efter. Så jag hoppas att alla som har idéer och kunskap eller information som kan hjälpa mig att uppnå min dröm ger sig till känna – och vill hjälpa mig eller hjälpa mig hjälpa mig själv.

Jag hoppas att man ska förstå, att genom att hjälpa mig i detta syfte, så hjälper ni med största sannolikhet även er själva – då risken att drabbas av denna sjukdom är BETYDLIGT högre än vad våra myndigheter låter oss förstå.

Ända sedan jag började misstänkta vad som var fel med min make (som låg på sjukhus, men ändå kastades ut av infektionsklinikens ansvariga, trots att han inte var vid sunda vätskor) i början på november 2011, så har jag gått från klarhet till klarhet i form av direkterfarenheter; och fram till dags dato – över 3 000 timmars studier av sjukdomen, dess co-infektioner  och möjliga behandlingar och status i vårt land, övriga Europa, USA och övriga världen. Under processens gång insåg jag, vilket skulle komma att bevisas, att även JAG och min son var sjuka.

Och detta bl.a, är vad jag med möda och lidande; nått kunskap och insikt om:

 • Vårt svenska vårdsystem är INTE avsett att hjälpa oss bli friska i första hand. Arrogansen som Borrelia-sjuka möts av i vården är bara slagen av de styrande myndigheternas ointresse att ta situationen på allvar, med fatala och monumentala konsekvenser i framtiden.
 • Kunskapen om att Borrelia är en tre-stadiesjukdom och är en kusin till och får många av samma följdverkningar som SYFILIS, ignoreras i Sverige. Studier och avhandlingar som visar alla de skador och faror som jag här redovisar, har medvetet tonats ner och mörkas av ledande läkare och sjukvårdsansvariga. (överväldigande mängd bevisning finns)
 • Eftersom sjukdomen kallas ”den stora imitatören” så finns det ett stort antal patienter som diagnostiseras med en uppsjö andra olika sjukdomar med liknande symptombild, dock utan fullständiga bevis på att patienten verkligen lider av det som läkaren påstår.
 • Antalet patienter som, via prov utomlands, bevisar att de lider av och är smittade av olika stammar av Borrelia ökar i allt snabbare takt och deras lidande kan ha uppnått en tidsrymd av ända upp till trettio år sedan smittotillfället, helt i onödan. Och det kommer öka ännu mer i framtiden. (snabbare än AIDS) 10 000 officiella fall av primär Borrelia per år rapporteras, varav ca 1000 utvecklar kroniska symptom och man vet att mörkertalen kan var uppemot det dubbla.
 • I Sverige så är generell provtagning inadekvat och osäker (8 st olika ELISA-test med 40-70% tillförlitlighet) och en mängd patienter bevisar via tex CD 57, LTT och Elispot- tester i Norge och Tyskland att man är sjuk – trots att lumbalpunktionstest i Sverige visar negativa svar. Ordinarie tester ger oftast negativt svar om det inte rymmer sig inom sjukdomens aktiva smittofas, då antikropparna börjar bildas, flera veckor efter smittotillfället, vilket är ett ”fönster” om ca 6 veckor vari antikroppar kan detekteras. Men inte före och inte efter.
 • Behandlingen som hjälper de flesta tillbaka till livet i varierande takt beroende på hur stora skador som skett(på främst centrala nervsystemet),individuellt immunförsvar och den enskildes ekonomi, då all behandling måste betalas privat, vilket består av traditionell antibiotikabehandling understödd av olika naturmedel och dietförändringar. En standardbehandling varierar mellan tre månader till 3 år med ett medeltal på ca ett års behandling beroende på om man använder peroral eller intravenös antibiotika
 • Behandlingen för att bota (långvarig sen) Borrelia är inte accepterad i Sverige pga av rädslan för antibiotikaresistens, trots att, om du får Tuberkulos, så behandlas du utan diskussion med massiva mängder av antibiotika utan att restriktioner sätts, vilket jag vill kalla diskriminering. Likaså om du är tonåring med besvärande acne. (kan detta vara en sak för diskrimineringsombudsmannen att titta på?) Man behandlar bara primär och sekundär borrelia sk Neuroborrelios med vardera – två till tre veckors antibiotika, men sedan är det stopp.
 • Antibiotika är en del av en fungerande behandling, men; ordinerad i för kort tid, skadar den mer än den gör nytta, beroende på att AB slår ut immunförsvaret samtidigt och om man då slutar innan man nått full kontroll över Borrelia Burghdorferii har man, bildligt talat, skapat en snabb motorväg till spirocheternas huvudmål, nämligen hjärnan, i stället för att låta den kämpa sig fram på en långsam grusväg; via leder, mage, hud och nervbanor.
 • All behandling måste understödjas av kostomläggning som syftar till att höja kroppens alkalinitet, vilket ökar effekterna av alla behandlingar oavsett om det är traditionell antibiotika eller naturliga metoder, med örter, mineraler och övriga ämnen som faller under naturmedicin eller antroposofiska eller holistiska idéer.
 • Kosten som i de flesta fall understödjer läkande och mildrar sjukdomssymptom och lidande kan enklast liknas vid LCHF med vissa tillägg och variationer. Ökad mängd fett för att reparera nerver och hjärnan, tex.

Vidare vill jag här redovisa de olika smittovägar som gör att VI ALLA är potentiella patienter och offer för denna sjukdom, vilket borde göra att svenska folket KRÄVER öppenhet kring detta. Och stora anslag för att stoppa smittspridningen som har ALLVARLIGARE konsekvenser än svenska myndigheter tycks förstå, långt vidare än tex den så fruktade svininfluensan.

 1. Förutom den klassiska kända smittovägen fästingar, så smittar det foster via moderlivet, då spirocheterna utan hinder passerar blod-hjärnbarriären, alltså från moderkaka till foster.
 2. Borrelia är en vätskeburen och vätskeberoende bakterie – vilket gör att fuktiga somrar och milda vintar så ökar mängden Borrelia i naturen mångfaldigt.
 3. Av samma anledning så visar studier t.ex  i USA att bakterien kan smitta via alla kroppsvätskor och alltså smittar via sexuella kontakter via sperma och slidsekret. (kanske tom via saliv och tårvätska)
 4. Av samma anledning så smittar det barn via bröstmjölk
 5. Borrelia kan t.ex. finnas i källvatten och man har i USA, till och med hittat bakterien i stoft, som har kommit från Afrika. En studie, som gjordes, vid Sacramento Medical Foundation Blood Center 1989 i Califonien fann att Borrelia kan spridas genom blodtransfusioner. Vid en annan studie som gjordes vid Center for Disease Control i Atlanta 1990, fastslogs data som indikerade att Borrelia burgdorferi kan överleva en normal process för blodhantering. I Sverige har jag hört en källa nämna att 20% av Sveriges blodprodukter är borreliasmittat.
 6. I andra länder så vet man att det smittar via andra blodsugande insekter som mosquitos, kvalster, loppor och klädlöss. Och det finns anledning att misstänka att det kan smitta via myggor.
 7. Borrelian kan även orsaka hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och kan till och med angripa hjärtat. Eftersom Borrelia är den stora imitatören, finns det skäl att den skall beaktas vid differentialdiagnosen av slaganfall, Myasthenia gravis, MS, ALS, Parkinson och andra neurologiska tillstånd, liksom vid, gulfkrigssyndrom, ADD, ADHD, hypokondri – inbillningssjuka (man är sjuk, men de tester som sjukvården kostar på den sjuke visar inget), somatiseringsstörningar och olika svårdiagnostiserade multisystemsyndrom.
 8. VIKTIGASTE AV ALLT – TILLÄCKLIGT LÅNGT GÅNGEN – SÅ ÄR SJUKDOMEN DÖDLIG. (oftast i hjärtsvikt, men även att hjärnan blockerar livsviktiga funktioner, när myelinet skadats tillräckligt)

Samhällsvinsten, om man bortser från det rent individuella i att få tillbaka sitt liv och framtid oavsett ålder, torde vara en avsevärd anledning för myndigheterna att ta detta på allvar. Sjukhuskostnader och behandlingstid för de differentialdiagnostiserade kan kortas då man behandlar dem till hälsa, i stället för att försöka kontrollera symptomen.

Göran Persson själv fick uppleva sjukdomens grava konsekvenser 2006, och i sin bok beskriver han sitt lidande, och jag vill påstå att Borrelia kostade Socialdemokraterna segern, då Persson inte kunde uppfylla sin roll tillfredsställande. (samma år fick och behandlades även George Bush Jr för detta)

Ett ödets ironi i det hela, var att Socialdemokraterna ansvarade för att man skar ner på de sjukdomar som skulle diagnostiseras av öppenvården och man skar bort Borreliadiagnostisering ur budgeten 2006. (Undrar om Göran Persson har haft anledning att ångra det beslutet när han sitter där på Torp – och undrar vilka symptom han har idag?)

Den första och mest avgörande åtgärden som skulle förhindra den galopperande spridningen av Borrelia MÅSTE VARA att man tar hit de tester som tas i Norge, Tyskland och USA, som är betydligt mer sofistikerade än dagens Svenska tester Inkl. Lumbalpunktion.

Och vid någon tvekan, vid uppvisande av neurologiska symptom, oavsett övrig symptombild, skall detta test vara obligatoriskt. Vilket särskilt bör gälla barn, då studier i tex Norge visar att 50% av barn som diagnosticeras med ADHD visar sig ha borrelia.

Det borde vara samhällsekonomiskt försvarbart då ett test som kostar ca 8000 kr och simpel antibiotikabehandling under kanske ett år, med fullt tillfrisknande, borde MER än väl uppväga för vård av diffrentialdiagnoser för 100 000 tals kronor.

KORT SAGT:

Vi vinner alla på att alla får vård och behandling annars lovar jag er att ni själva kommer att få uppleva hur det är, i en släkting nära er, kanske ni själva inte minns längre, eller får ”alzheimersjuka” gamla föräldrar, eller ADHD-drabbade barn.

I bästa fall. I värsta fall får ni uppleva ett onödigt dödfall.

Kampen börjar nu och kampen kommer att fortsätta tills alla – ALLA – sjuka har rätt att få bli friska.

Det står i grundlagen och FN-resolutionen om mänskliga rättigheter. Det är dags att tvinga Regeringen att hedra lagen och resolutionen.

Textkälla med hänvisningar: https://botaborrelia.wordpress.com/

Ett tidigare öppet brev till Göran Greider om varför jag är ”biofob” alltså undviker skogen och naturen

På lördag deltar jag i demonstrationen i Uppsala som startar kl 14 vid Biblioteket och på söndag är jag med och anordnar en demonstration i Stockholm, vid Sergels Torg kl 16-20

Hoppas vi ses där, alla som vill stötta!!

Textkälla med hänvisningar från min informationsblogg: https://botaborrelia.wordpress.com/

Vår egen stödgrupp på facebook: https://www.facebook.com/groups/botaborrelianu/

Tack för mig.

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA, FAKTA OM BORRELIA, PERSONLIGA BERÄTTELSER och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

25 kommentarer till BOTA BORRELIA – Öppet brev från en Borreliadrabbad familj.

 1. Lyme-nytt skriver:

  Vi må Skype sammen. Takk for bra blogg post! Du gjør en fantastisk jobb!!!! 🙂 stå på videre. Blir så motivert<3

  Gilla

 2. Lyme-nytt skriver:

  Reblogged this on LYMEnytt.

  Gilla

 3. HEMIMAMMA skriver:

  Tack alla som läser och sprider!

  Här har ni symptomlistan för att undersöka om ni själva kan vara drabbade:

  https://botaborrelia.wordpress.com/symptomlista-pa-borreliainfektion/

  Gilla

 4. Maria skriver:

  Jättebra post! Själv var jag drabbad av borrelia infektion. Jag har aldrig hört av borrelia innan jag fick den och det var min man som misstänkte att jag har borrelia infektion. Vi var på semester i Thailand och första dagen upptäckte jag stort bett på min rygg, men ignorerade det. Efter två veckor i Thailand, en kväll, blev jag total förlamad och åkte direkt till akuten. Jag sa aldrig till läkare där att jag hade ett bett på ryggen. När vi var tillbaka till Sverige så fortsätt mina besvär och jag hade ryckningar och smärta över hela kroppen. Jag fick jättekonstig huvudverk. En dag efter nästan två månader med allt som hände i Thailand, så kom min man på att det kanske är borrelia. Jag gick direkt till läkare, men han bara skrattade åt mig och sa att jag är för ung(27 år) för att ha borrelia och att allt sitter i mitt huvud och gav mig recept för antidepressiva läkemedel. Efter att jag var hos läkare så googlade jag allt och läste att man inte kan få hjälp för borrelia i Sverige. Dagen efter packade jag mina väskor och åkte till mitt hemland. Jag fick träffa en infektolog direkt, han ordnade blodprover och alla tester. Sedan började jag med antibiotika behandling – först doxycyklin 2 veckor, sedan ceftriaxon 10 dagar intravenös och sen roxithromycin i två månader. Det tog nästan tre månader innan jag började må bättre. Jag mår jättebra nu, men jag har fortfarande ibland ryckningar mest i mina ben och sedan nacken och ansiktet. De här ryckningarna kommer alltid på kvällen. Ska jag åka tillbaka till min infektolog eller ska jag vänta lite till?

  Gilla

  • HEMIMAMMA skriver:

   Samma för mig – ryckningar på kvällen och natten och sk ”restless legs” och det kan vara både sjukdomen och permanenta nervskador och det är bäst att en borrelia-kunnig läkare hjälper dig att utröna vilket.

   Din infektolog tycks kunnig och välvillig så gå du så fort som möjligt tillbaka och be honom utesluta eller bekräfta det ena eller andra…

   Lycka till!!

   Gilla

   • Anonym skriver:

    Tack! Vilken typ av brhandling fick fu, hur lång tid och vilka mediciner?

    Gilla

   • HEMIMAMMA skriver:

    Jag behandlas fortfarande med antibiotika. Peroralt.
    amoxicillin, azitromax, doxyferm, Rimactan, Plaquenil
    samtidigt så tar jag diverse kosttillskott och probiotika.

    Gilla

   • Maria skriver:

    Tar du all antibiotika under samma period? Hur länge gör du uppehåll mellan kurerna? Jag skulle vilja berätta det för min infektolog, så kanske kan han få lite ideer. Tack för svar! Jag åker till mitt hemland igen på söndag.

    Gilla

   • HEMIMAMMA skriver:

    Behandlingen måste alltid vara personlig och beror på många olika saker hur fort eller intensivt man kan behandla, så jag kan tyvärr inte besvara din fråga.

    Gilla

  • Laine Grönlund skriver:

   Det tar upp till 6 år av penicillinbeh. innan man blir fri från Borrelia enl Dr. Kleman i Tyskland. Men enl. Rife blir man inte av med den helt då den sätter sig i hjärnan där den kan överleva penicillinet då det är lite blod där. så när du inte tar penicillin längre kan den börja föröka sig igen.. Men det finns Frekvensterapi som tar från 6 mån till 4 år att beh. allt är individuellt.. har själv behandlats med penicillin 10 mån intravenöst men gick över till Frekvensterapi och fick mitt liv tillbaka… fick min energi tillbaka efter en överlappning från penicillinet på bara 14 dagar och började jobba mer än heltid igen från att varit sjukskriven mellan 75-100 % i nästa 10 år.. Jag har hävdat att det var Borrelia hela tiden men blivit
   runtskickad i sjukvården där man sagt att jag aldrig kommer att kunna jobba igen då jag, enligt läkare lider av utmattnings syndrom IBS att jag är deprimerad lider av stressrelaterade sjukdomar m.m m.m????.. Enligt proverna från Tyskland hade jag Borrelia och TWAR… ”Läkare” som inte behandlar oss som lider av denna dödliga sjukdom borde få leta efter ett annat jobb…Har haft ca 80 olika symptom genom åren som kommit och gått men är näst intill symptomfri förutom det sista som känns i huvudet, men det är inget jag speciellt lider av. Behandlar mig fortfarande och det blir bättre hela tiden. Tänk vad jag kostat samhället pengar i sjukskrivningar i st. för att ge mig rätt behandling på en gång för att inte säga allt lidande jag och min familj fått utstå och ekonomisk konkurs då jag hade eget företag som jag nu fått börja om med men numer med inriktning på Frekvensterapi.. Japp!! Jag utbildade mig till Frekvensterapeut …. Välkommen att ringa mig om du/ni vill veta mer.. 0739 25 44 50 KRAM och kämpa på

   Laine

   Gilla

  • Anonym skriver:

   Jag har med fördel använt mig av Frekvensterapi. Googla på det och återkom till mig om du vill veta mer. Utbildade mig till Frekvensterapeut. Har fått flera borrelia infektioner,, 2 st i somras och har beh endast med frekvensterapi. Du kan ringa mig på 0739254450

   Hälsningar Laine Grönlund

   Gilla

  • Laine Grönlind skriver:

   Hej! Tycker du ska kolla upp alla symptom du får även i framtiden. Du kan scanna dig med FREKVENSTERAPI och se vilka bakterier virus och parasiter du lider av. Sen behandlar man dessa med frekvensterapi.. Svagström. Jag är själv drabbad fem ggr och åkte för 5 år sedan till Tyskland och tog antibiotika i 10 mån utan uppehåll. Fem olika sorter varav två även IV.. sedan har jag bara använt FREKVENSTERAPI och har beh de tre sista borrelia infektionerna bara med det. Ring mig gärna om du vill veta mer. 0739254450 Googla gärna på Rife som uppfann detta på 20-talet och du kan gå in på F-scan touch.se Det finns hopp. Hälsningar Laine

   Gilla

 5. Anonym skriver:

  Har efter tio månaders behandling äntligen blivit av med min Borrelia. Min terapeut som behandlar Borreliapatienter i hela Norden menar att penicillin och inte ens långvarig behandling hjälper tyvärr. Hon menar att Borrelia är en blodparasit vilket gör att penicillin endast tar bort symtomen men inte orsaken, dvs parasiterna. Om du googlar på Samento, Banderol och Cumanda så hittar du lite information om detta.

  Gilla

  • HEMIMAMMA skriver:

   tack för informationen och jag hoppas att hon har fel =0(

   Det skulle onekligen förklara varför så många upplever återfall eller långvariga svårigheter att bli friska…

   Gilla

  • Laine Grönlund skriver:

   Jag är helt symptomfri från Borrelian sedan jag använt Frekvensterapi, nu i 4 år. Fick 2 nya infektioner i somras och beh enbart med frekvensterapi. Vägrar numera att ta penicillin.. endast vid OP av något slag typ tandläkaren och när jag tog bort gallan för ett år sedan. Använder Frekvensterapi endast var tionde till var fjortonde dag numera. Om jag inte får en ny infektion av Borrelia eller influensa eller förkylning mm mm…
   Vill du veta mera. Så ring mig. 0739254450

   Gilla

 6. Ping: Hemimammas kamp – Lyme awareness month – Öppet brev från en Borreliadrabbad familj | HEMIMAMMA - Brinner för en grön värld med ett rött hjärta och lever livet i närhet med döden!

 7. HEMIMAMMA skriver:

  Frivilliga kan sluta upp redan innan det officiella startar på söndag. Jag tänker vara där redan kl 14:00

  Gilla

  • Laine Grönlund skriver:

   Ledsen att jag har missat detta.. Hoppas på fler sådana här initiativ.. Vi måste skrika högt. Det kommer inte att göras någonting förrän de hittat ett botemedel. Typ det som testas nu. Men det hjälper bara det som blir nysmittade.. inte de som redan är sjuka.. Vad ska dom göra som inte har ekonomi att behandla sig själva…. ska dom bara invänta allvarliga sjukdomar,, evigt lidande och död. Nä Fy fa.. rent ut sagt..och alla dessa som fått feldiagnoser som ALS, Parkinson, Alzheimer och MS och bara sitter och väntar på döden.. och litar blint på farbror doktorn. Stackars satar. Det värsta är att på Karolinska vet dom allt detta men gör ingenting.. det är ju för tusan mord..

   Laine

   Gilla

 8. Tinna Ahlgren skriver:

  Skrämmande läsning. Vet hur fyrkantig svensk sjukvård är! Jag delar ditt inlägg o tar gärna del av mer info. Skrev min mailadress ovan. Vänliga hälsningar Tinna af Halland Ahlgren 🙂

  Gilla

 9. Frekvensen skriver:

  Hej! Jag har läst ditt fantastiska öppna brev. Vi är några stycken som funderar på samma sak som du att få till något i Sverige som tar hand om Borreliadrabbade. Vi har lagt pussel om vad som bidrar till att Borrelia frodas i kroppen och vad som gör att den minskar. En sak som vi sett är att tarmbakterier av alla de slag gör att Borrelian ökar. Julmust tycks vara rena katastrofen medan en del annan läsk inte alls påverkar så mycket. Ja det finns mer info men vilka finns det därute som är intresserade av ett svenskt center och hur kan man få till det i detta byråkratiska Sverige där allt ska gå genom inkompetent vetenskap medan utlandet har helt andra vyer.

  Gilla

 10. Laine skriver:

  Hej! Och tack för ditt väl skrivna inlägg. Är själv drabbad sedan 15 års ålder och fyller 60 i år. Orkar inte dra min hela historia men efter min andra infektion blev jag sjukskriven under 12 år för allt utom just Borrelia. Jag har kostat samhället en massa pengar och mitt företag gick helt åt skogen då jag inte klarade av att jobba. Men driven som man är åkte jag till Tyskland och kom hem med fem olika sorters antibiotika varav två av dessa även var IV. Behandlade mig under 10 mån utan uppehåll och blev en överlevare tack vare det. Men det var när jag kom i kontakt med FREKVENSTERAPI jag känner mig helt frisk och kunde börja jobba 100% och ändå ha energi över till landet barn och barnbarn. Helt enkelt känna mig ”normal”. Då jag haft det i ca 45 år och den första infektionen inte blev behandlad och den andra blev behandlad efter två månader, så tror jag att jag aldrig kommer att bli helt fri från Borrelia. Dessutom har jag fått det tre ggr till, senast förra sensommaren. ( två st med tre dagars mellanrum) Behandlade mig då bara med FREKVENSTERAPI och det fungerar bra för mig. Jag har scannat väldigt många människor som kommit till mig med dåligt mående och där läkare säger att de är friska för proverna ser bra ut…. 🙄 (man lyssnar alltså inte på patienten) Alla har haft borrelia.. Det tar ca 7 min att kolla detta. och man kan ären se hur mycket i en skala 0-100.. Det är svagström som används. Om du är intresserad av att veta mer om detta, så kan du ringa mig så jan jag visa hur du kan behandla dig själv med en liten hemma maskin i st för med antibiotika eller som combination till det. Mitt nr 0739254450 På Karolinska forskas det nu (i ca 5-6 år nu) i just Frekvensterapi. Hur det fungerar på järntumörer. Och det gör det.. Men som sagt.. Jag berättar mer när du ringer. Vänligen Laine Grönlund

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s