BOTA BORRELIA – CURE LYME – Välkommen VIDAS – Welcome VIDAS

ANFANGDet händer mycket nu. Global Network On Institutionalized Discrimination arbetar för att förändra WHO’s ICD koder. Arminlab annonserar att det länge efterlängtade testet Tickplex kommer i slutet av mars. Båda bra saker. Men det jag personligen tycker är viktigast är att mitt sedan länge planerade projekt äntligen har sjösatts:

A lot of things are happening at the moment. Global Network On Institutionalized Discrimination is working to change the ICD codesfrom WHO. Arminlab advertices that the new and long awaited test Tickplex is coming in the end of march. Both are good things. But what I personally find to be most important is that my long planned project is finally launched:vidas-bild

Välkomna den nya föreningen VIDAS!

Hej alla kämpar!

Välkomna till den nya Föreningen VIDAS (Vectorborne Infections & Diseases Association Sweden)

Vi är ett ganska stort gäng, från en rad länder. Vårt säte är Sverige, men vi kommer att arbeta både lokalt och globalt. Vi har en svensk styrelse, men en internationell panel av sakkunniga på en rad områden som kan kopplas ihop med våra frågor.

När ni går med i föreningen får ni bland annat Angelica personliga hjälp (med all den erfarenhet och kunskapsbredd hon förvärvat). Hon har arbetat ideellt i över fem år, via olika forum, (bla som Ordförande för Borreliaföreningen) för förändring och hon är ledamot av eller delaktig i en rad internationella organisationer och projekt, med avsikt att bredda vår kontaktyta och påverkansgrad. ”Det senaste, först” är hennes paroll. Och i medlemsgruppen så kommer ni att finna just det.

Dessutom får ni också kunskapen som vårt team innehar. Ett stort antal kontaktpersoner, alla med särskilda kvalifikationer och specialiteter, som med stor empati är beredda att hjälpa till alla veckans dagar och vi är inte längre än ett telefonsamtal bort.

Ni får förstås olika rabatter bla hos Arminlab.

Ni får möjlighet att delta eller stötta i en politisk kamp som kommer leda till att vi och våra barn får värdig vård och att vi som föräldrar ska kunna leva med varje livs löfte istället för att frukta varje barns död. Vi kommer tex att arbeta för internationellt samarbete, så att attityd och kunskap om Borrelia blir i enlighet med internationell praxis och i samklang med ILADS riktlinjer, för att läkare i Sverige ska kunna ge oss hjälpen här hemma, istället för att vi tvingas söka oss utomlands.

Vår verksamhet kommer även riktas mot att hjälpa våra barn att bära sin verklighet så lekfullt och läkande som möjligt eftersom vi bör ge dem lite extra uppmärksamhet då de lider mer skada både direkt och indirekt när de eller deras föräldrar är sjuka och deras perspektiv lyfts väldigt sällan i debatten. Vi kommer därför att ha speciella aktiviteter for barn och föräldrar med umgänge och samtal kring vår situation. Vi kommer naturligtvis också att arrangera tillfällen där bara vuxna kan mötas. Alla blir sedda i vår förening och är varmt välkomna!

Vill ni veta mer? Kontakta Angelica eller Jessi.

STYRELSEN

Welcome to the new association VIDAS!

Hello all warriors!

Welcome to the new association VIDAS (Vector Borne Infections & Diseases Association Sweden)

We are a fairly large group, from a range of countries. Our registered office is in Sweden, but we will work both locally and globally. We have a Swedish board, but an international panel of experts in a number of areas that can be paired with our questions.

When you join the Association you get Angelicas personal assistance included (with all the experience and breadth of knowledge she has acquired). She has worked voluntarily non profit for over five years, through various forums (including that of President of the Lyme Disease Association, Sweden) for change and she a member of, or involved in a number of international organisations and projects, with the intention to broaden our footprint and the degree of impact at the politics surrounding our diseases. ”The latest, first” is her motto. And in the members group you will find just that.

In addition, you also get the knowledge that our team possesses. A large number of contacts, each with specific qualifications and specialties, with great empathy are prepared to help every day of the week and we are no longer then just a phone call away.

You may of course enjoy various discounts among others from Arminlab.

You will have the opportunity to participate or support in a political struggle that will lead to that we and our children receive dignified care and that we as parents shall be able to live with every promise of a childs life rather than to fear each child’s death. We will work towards international cooperation, so that the attitudes and knowledge of Borrelia is in accordance with international practice and in tune with ILADS guidelines so that doctors in Sweden will  be able to give us the help here at home, instead of we beeing forced to seek it abroad.

Our activcities will also be directed toward helping our children to carry their reality as playful and healing as possible since we should give them some extra attention, as they suffer more damage, both directly and indirectly when they or their parents are sick and their perspectives are rarely lifted in the debate. We will therefore have special activities for children and parents with hangouts and conversation about our situation. We will of course also arrange occasions where only adults can meet. All are seen in our association and are warmly welcomed!

Want to know more? Contact Angelica or Jessi

The Board of directors

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from associations and unbound ”Cure lyme blog”, President VIDAS, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Member and administrator GLiIO, delegate Global Network On Institutionalized Discrimination, member of ILADS

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS or SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

20 kommentarer till BOTA BORRELIA – CURE LYME – Välkommen VIDAS – Welcome VIDAS

 1. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – DR X har fråntagits sin legitimation – Dr X has lost his licence | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 2. Lillemor Essen skriver:

  Den nya föreningen VIDAS hur får man kontakt? Känner att det är mycket viktigt att alla försöker att kämpa för rättigheten att bli behandlad i Sverige! Än mer viktigt efter vad som händer med dr X. Den ende som kan och vågar bry sig om sina medmänniskor. Det är en skandal!

  Gillad av 1 person

 3. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Kampen för Dr X fortsätter! – The fight for Dr X continues! | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 4. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – DEN ÄR HÄÄÄÄR – IT IS HEEEERE!! | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 5. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – ICD koderna bör ändras! – Update the ICD 11 codes! | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 6. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Kom till vår Konferens! Come to our Conference! | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 7. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Pressrelease from Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes and Global RBCC | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 8. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Re-cap of New York’s Lyme disease hearing | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 9. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Gästinlägg av On lyme Foundations Ordförande – Guest post by Huib Kraaijeveld | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 10. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Borreliapatient får ersättning 10 år efter bristande behandling. Lyme patient receives compensation 10 years after inadequate treatment. | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 11. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Facebook blockerar information om övergrepp mot mänskliga rättigheter | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 12. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Fantastiska nyheter från Frankrike – Fabulous news from FRANCE | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 13. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Björn Olsén bedrar patienterna. Medvetet? – B O is cheating his patients. Deliberatly? | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 14. Ping: BOTA BORRELIA – Pressmeddelande om de kommande ICD11 koderna gällande Borrelia | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 15. Ping: BOTA BORRELIA – Mer information om ICD11 och situationen i den amerikanske arbetsgruppen. | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 16. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – TORUNN VANN MOT NORSKA STATEN – TORUNN WON AGAINST THE NORWEIGAN STATE!! | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 17. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Kenneth Sandström överklagar till Kammarrätten – Kenneth Sandström appeals to higher courts | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 18. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Europaparlamentet antar ny resolution om Borrelia – European Parliament adopts new resolution on Lyme disease | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 19. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – Censured article -There is a difference between some kids and other kids – Censurerad arikel – Det är skillnad på barn och barn | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s