BOTA BORRELIA – CURE LYME – Kenneth Sandström överklagar till Kammarrätten – Kenneth Sandström appeals to higher courts

NYHETER OM KENNETH SANDSTRÖM:

(DELA GÄRNA)

Hej alla människor som bryr sig om Dr X öde.

Jag kan idag med både lättnad och stolthet meddela följande:

Igår har Kenneths Sandströms överklagande till Kammarrätten sammanställts och givits in. Överklagandet är på ca 100 sidor och har föregåtts av ett mycket omfattande och noggrant arbete. Det har tagit ca 2 månader att sammanställa inlagan (och ännu längre att göra research). Kenneths Juridiska Ombud bedömer att frågan om Kammarrätten kommer att ta upp målet till prövning, förhoppningsvis avgörs under hösten.

Nu är ett mycket hårt inledande arbete äntligen över.

Jag har fullt förtroende för att vi kommer gå segrande ur detta och snart har vi Kenneth tillbaka i tjänstgöring, beredd att hjälpa oss alla igen. Vi i teamet runt honom har i alla fall gjort vårt absolut bästa för att så ska ske och Kenneths advokat har guidat och hjälpt oss i processen och det kommer att ha stor betydelse för utgången, tror jag. Chanserna är mycket goda att vi lyckas, anser jag.

Nu vill jag påminna alla som vill se Kenneth tillbaka i arbete igen om att ge honom en hjälpande hand – om insamlingen av medel som vi återstartade i våras, för att hjälpa Kenneth att betala för de tjänster som tex hans advokat bidrar med och som hjälpt och hjälper oss övriga i teamet. Utan den hjälpen är överklagandet omöjligt att genomföra. Även om advokaten nu gett in den första inlagan på ca 100 sidor återstår mycket arbete innan detta ärende är avslutat. Att saken tröskat genom många tidigare instanser har bidragit till att resurserna är för knappa för att Kenneth utan hjälp ska kunna betala kostnaderna.

Den advokat som nu företräder Kenneth har stor erfarenhet av att driva liknande processer och har varit verksam som advokat i 30 år. Kenneth själv är av uppfattningen att han med denna hjälp förhoppningsvis kan få den upprättelse han förtjänar. Advokaten har egna erfarenheter av vektorburna sjukdomar och har även av detta skäl särskilda kunskaper på detta område vilka kommer väl till pass.

Så nu ber jag er som kände att han fanns där för er – var där för honom. Hjälp honom komma igen!

Sätt in ett frivilligt belopp på föreningen VIDAS konto

Bankgiro 825-1654

Märk bidraget med ”DR X” och ert namn så kommer vi i VIDAS Styrelse se till att han får pengarna i god ordning.

MvH Angelica Johannson, Ordförande VIDAS

NEWS ABOUT KENNETH SANDSTRÖM: (Please share)

Hello, everybody who cares about Dr. X’s fate.

Today, it is with both relief and pride, I can announce the following:

Yesterday, Kenneth Sandström’s appeal to the Administrative court of appeal has been compiled and submitted. The appeal is about 100 pages and has been preceded by extensive and thorough work. It has taken about 2 months to compile the case (and even longer to do the research). Kenneth’s Legal Representative estimates that the issue of when the Court of Appeal will raise the case for trial, hopefully is decided in autumn.

Now a very hard initial work is finally over.

I am confident that we will be victorious and soon he will be back in service, ready to help us all again. We in the team surrounding him, have certainly done our best to make sure that this happens and Kenneth’s lawyer has guided and helped us in the process and it will be of great importance to the outcome, I believe. Chances are very good that we succeed, I think.

Now I want to remind everyone, who wants to see Kenneth back in business again, to give him a helping hand – about the collection of funds that we restarted this spring to help Kenneth pay for the services that his lawyer contributes, and helping the rest of us in the team. Without this aid, the appeal is impossible to implement. Even though the lawyer has now submitted the first inscription, of about 100 pages, much work remains to be done before this case is completed. The fact that the matter has gone through many previous instances has contributed to the lack of resources for Kenneth to be able to pay for the costs, without assistance.

The lawyer, who is now representing Kenneth, has extensive experience in similar proceedings and has been active as a lawyer for 30 years. Kenneth himself, is of the opinion that, with this help, he can hopefully get the rehabilitation he deserves. The lawyer has his own experience of vector-borne diseases and for this reason also has special knowledge in this area, which will be well-suited for the proceedings.

So now I ask you, who felt that he was there for you – Be there for him. Help him to come back!

Enter a voluntary amount at the association VIDAS account:

Bank account for VIDAS 825-1654

Post adress: 106 40 Stockholm.

IBAN account number:

Elektronic format SE1050000000053981082281
Paper format SE10 5000 0000 0539 8108 2281
Bic-code ESSESESS

Mark the contribution with ”DR X” and your name  and we in VIDAS Board of Directors will ensure that he gets the money, in good order.

Regards Angelica Johannson, President VIDAS

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 020 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller ge ett bidrag märkt ”Dr X” till VIDAS bankgiro 825-1654

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 020 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate a sum marked ”Dr X” by the VIDAS account 825-1654

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s