BOTA BORRELIA – CURE LYME – Björn Olsen bedrar patienterna. Medvetet? – B O is cheating his patients. Deliberatly?

Hej alla besökare. Välkommen till maj månad – som är ”Lyme awareness month” – den tid på året då vi som drabbats direkt eller indirekt av fästing- och vektorburna sjukdomar försöker uppmärksamma samhället på det som sker inom forskning, aktivism och politik.

Det är ett event som har deltagare från hela världen och rapporter inkommer varje dag, framför allt via FaceBook – men alla sociala media har sin beskärda del.

Det som är viktigast för mig personligen, organiseras via GRBCC (som jag är en del utav) och spjutspetsen i det är min ”Chef” GRBCC’s Direktör, Jenna Luché Thayer och hon kom ut med följande rapport häromdagen:

https://www.linkedin.com/pulse/may-2018-speech-front-cdc-human-rights-lyme-relapsing-luche-thayer/
Hi, all visitors. Welcome to the month of May – which is the ”Lyme awareness month” – the time of year when we who suffers directly or indirectly from tick and vector-borne diseases, try to draw attention towards the society, in research, activism and politics.
It’s an event that has participants from around the world and reports come in every day, especially through FaceBook – but all social media have their own parts of the cake.
What matters most to me personally is organized via the GRBCC (which I’m a part of) and the spearhead in it is my ”boss”, Jenna Luché Thayer, Director, and she came out with the following report the other day:

https://www.linkedin.com/pulse/may-2018-speech-front-cdc-human-rights-lyme-relapsing-luche-thayer/

Gå in och läs och lyssna. Det är viktigt och njutbart.

I Sverige har ingen aktivitet i ovan form rapporterats än – men vissa nätaktiviteter försiggår. Personligen har jag inte haft tid, eftersom jag är med och organiserar en ny förening; VIDAS, (www.vidas.se) och har fullt upp med att förbereda inför och leverera ett årsmöte.
Go there and read and listen. It is important and enjoyable.
In Sweden, no activity in the above form has been reported yet – but some networking activities goes on. Personally, I have not had time because I’m with a group of people organizing a new association; VIDAS, (www.vidas.se) and are in full preparation for and needing to deliver a annual board meeting.

I förra veckan (2 maj), besökte jag ett event som organiserades av Läkartidningen. Det var ett välbesökt seminarium om Borrelia. Som vanligt, den politiskt korrekta eliten, som levererade den förutbestämda ”sanningen”. För oss som är mer belästa i ämnet och tar rygg på MODERN forskning, utan korrumperad bias, så var budskapet mycket beklämmande. Dock slapp jag möta vår absolut farligaste forskare, Professor Björn Olsen, företrädare för CVI. Men någon måste, någon gång, ställa den mannen till svars för de lögner han levererar i media – utan att sägas emot av någon som har kunskap OCH ryggrad nog att ställa sig upp och säga STOPP.

Det har framkommit fakta som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:
Last week (May 2), I visited an event organized by the Doctor Journal. It was a well-attended seminar on Borrelia. As usual, the politically correct elite, delivered the predetermined ”truth”. For those of us, who are more knowledgable in the subject and taking stance from MODERN research, without corrupt biases, the message was very dismaying. However, I did not have to meet our most dangerous scientist, Professor Björn Olsen, representative of CVI. But somebody must, at some point, put that man accountable for all the lies he delivers in the media – without being recanted by someone who has knowledge AND spine enough, to stand up and say STOP.
Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:

a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”
Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:
a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.
b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.
c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.
d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).
(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 6 969 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 6 949 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/

https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

vidas-bild

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s